Våra tjänster

Ett bra brandskydd räddar liv och begränsar skador. För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Vi på Dafo står till tjänst med rådgivning och projektering av alla delar i brandskyddet, både vad gäller produkter och systematiskt brandskyddsarbete. Vi har också en bred servicekapacitet för service och underhåll av brandskyddet.