Kommun

I en kommun med verksamhet på flera platser är det viktigt att utbildning genomförs på ett likartat sätt.

  • E-learning ger anställda tillgång till en dynamisk och engagerande utbildning direkt via sina datorer.
  • Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm säkerställer en hög brandskyddsnivå för fastigheter och invånare.
  • SBA aXess höjer effektiviteten och kvaliteten i det systematiska brandskyddsarbetet, vilket skapar en tryggare miljö.

E-learning

Med e-learning kan alla snabbt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet – hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året.

Systematiskt brandskyddsarbete med SBA aXess

SBA-aXess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Enklare kan det inte bli!

Anläggningsskötare

Vår utbildning för anläggningsskötare ger bra kännedom om brandrisker, brandförebyggande åtgärder, lagar och myndighetskrav.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!