Om släcksystem

Vid svåråtkomliga bränder eller vid stora brandrisker är ett fast installerat släcksystem en utmärkt släckanordning. De är ofta automatiska och fungerar utan insats av personal.

Systemen brukar indelas i:

 • Rumsskydd
  Anläggningar dimensionerade för att släcka i ett helt rum och skapa en obrännbar atmosfär i rummet t.ex ett maskinrum på fartyg, ett transformatorrum eller en datorhall.
 • Punktskydd
  En anläggning avsedd för en maskin eller en process t.ex en fritös, en svarv eller en motor i en gruvmaskin.

Flera olika släckmedel, systemuppbyggnader och användningsområden finns. Läs mer om de vanligaste typerna nedan:

Gassläckanläggning

Gassläcksystem för teknisk utrustning

Inertgas och Novec är vanigt förekommande gaser i fasta släcksystem. Som inertgas används t ex kvävgas och argon. Gasen späder ut syrehalten i luften till en nivå där förbränning inte kan ske. Vanliga användningsområden är rumsskydd i datahallar, transformatorrum och andra elutrymmen samt t ex maskinrum på fartyg.

Släcksystem restaurangkök

Släcksystem för restaurangkök

Fritöser, stekbord och grillar är vanliga brandstiftare. Branden sprider sig också lätt till fettet i imkåpa och ventilationskanal. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är en automatisk släckanläggning med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen. Exempel på släckanläggning för skydd av fritös, stekbord, imkanal och filter.

Koldioxidanläggning

Koldioxidanläggningar för obemannade utrymmen

Koldioxid släcker liksom inertgassystemen genom att späda ut syrehalten. Koldioxid är en kondenserad gas och den kan därför sprutas längre och t.ex på den utrustning som skall skyddas. Användningsområden är t ex elskåp och maskiner i processindustrin. Att vistas i utrymmen med släckande koncentration av koldioxid innebär livsfara. Den används därför huvudsakligen som punktskydd och i vissa rumsskydd för obemannade utrymmen.

Släcksystem fordon och fartyg

System för fordon och fartyg

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror m.m. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandläckningssystem t ex:

 • Bussar
 • Skogsmaskiner – i skogsmaskiner är det försäkringskrav med släcksystem
 • Truckar i brandfarlig miljö
 • Gruvmaskiner
 • Flis- och torvmaskiner
 • Kompaktorer på soptippar
 • Övriga entreprenad- och anläggningsmaskiner i brandfarlig miljö
Att beakta

Att beakta

Viktigt att beakta när det gäller fasta släcksystem är:

 • Systemen skall projekteras och installeras i enlighet med standarder och regler från försäkringsbolag, SBF med flera. Arbetet skall utföras av företag med erfarenhet och gällande behörigheter.
 • Släcksystem ersätter inte manuella handsläckare.
Gassläckanläggning

Gassläcksystem för teknisk utrustning

Inertgas och Novec är vanigt förekommande gaser i fasta släcksystem. Som inertgas används t ex kvävgas och argon. Gasen späder ut syrehalten i luften till en nivå där förbränning inte kan ske. Vanliga användningsområden är rumsskydd i datahallar, transformatorrum och andra elutrymmen samt t ex maskinrum på fartyg.

Släcksystem restaurangkök

Släcksystem för restaurangkök

Fritöser, stekbord och grillar är vanliga brandstiftare. Branden sprider sig också lätt till fettet i imkåpa och ventilationskanal. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är en automatisk släckanläggning med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen. Exempel på släckanläggning för skydd av fritös, stekbord, imkanal och filter.

Koldioxidanläggning

Koldioxidanläggningar för obemannade utrymmen

Koldioxid släcker liksom inertgassystemen genom att späda ut syrehalten. Koldioxid är en kondenserad gas och den kan därför sprutas längre och t.ex på den utrustning som skall skyddas. Användningsområden är t ex elskåp och maskiner i processindustrin. Att vistas i utrymmen med släckande koncentration av koldioxid innebär livsfara. Den används därför huvudsakligen som punktskydd och i vissa rumsskydd för obemannade utrymmen.

Släcksystem fordon och fartyg

System för fordon och fartyg

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror m.m. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandläckningssystem t ex:

 • Bussar
 • Skogsmaskiner – i skogsmaskiner är det försäkringskrav med släcksystem
 • Truckar i brandfarlig miljö
 • Gruvmaskiner
 • Flis- och torvmaskiner
 • Kompaktorer på soptippar
 • Övriga entreprenad- och anläggningsmaskiner i brandfarlig miljö
Att beakta

Att beakta

Viktigt att beakta när det gäller fasta släcksystem är:

 • Systemen skall projekteras och installeras i enlighet med standarder och regler från försäkringsbolag, SBF med flera. Arbetet skall utföras av företag med erfarenhet och gällande behörigheter.
 • Släcksystem ersätter inte manuella handsläckare.

Relaterat