Service och underhåll av brandposter

Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3.

Serviceutförande

Service och underhåll

Brandposter ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Krav kan också finnas i försäkringsbestämmelser. Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3. 

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

  • Tillsyn - rutinkontroll av användaren
  • Översyn / underhåll / kontroll - utförs årligen av servicetekniker
  • Utökad kontroll / revisionsbesiktning - besiktning med provtryckning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här! 

Serviceintervall

Rutinkontroll

Vi rekommenderar att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden på fastigheten. 

Årlig kontroll

Årlig kontroll utförs av servicetekniker och sker lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas. Då skall slangen provtryckas. Rekommenderat utbytesintervall är för gummi/PVC-slang max 20 år och vävslang max 30 år.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av inomhusbrandposter.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Serviceutförande

Service och underhåll

Brandposter ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Krav kan också finnas i försäkringsbestämmelser. Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3. 

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

  • Tillsyn - rutinkontroll av användaren
  • Översyn / underhåll / kontroll - utförs årligen av servicetekniker
  • Utökad kontroll / revisionsbesiktning - besiktning med provtryckning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här! 

Serviceintervall

Rutinkontroll

Vi rekommenderar att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden på fastigheten. 

Årlig kontroll

Årlig kontroll utförs av servicetekniker och sker lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas. Då skall slangen provtryckas. Rekommenderat utbytesintervall är för gummi/PVC-slang max 20 år och vävslang max 30 år.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av inomhusbrandposter.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Relaterat