Brandposter

Brandposter och centrumslangrullar är ett pålitligt brandredskap med många fördelar: - Obegränsad mängd släckmedel - Lång kastlängd - Lätt att använda

Utförande

Många olika utföranden

Brandposten består av en slang på rulle. Vattentillförseln sker genom ett centrumnav. Slangen har dimension 19 mm (¾") eller 25 mm (1").

Längden är normalt 25 meter men varierar från 15 till 40 meter. Två typer av slangar förekommer – textilarmerad gummislang och formstyv vävslang. Vävslangen är normalt att föredra. Den tar mindre plats och är lättare och smidigare att dra ut.

Gummislangen däremot är mer motståndskraftig mot nötning och lämplig när brandposten används ofta t ex för spolning. Centrumrullen levereras oftast monterad i skåp.

Skåpen finns i olika storlekar för infällt eller utanpåliggande montage.

Det finns även uppvärmda skåp för utomhusplacering eller brandisolerade skåp för placering infällt i brandvägg.

Användningsområde

Användningsområde

Brandposter krävs normalt i följande miljöer:

  • Varuhus större än 600 m2.
  • Restauranglokaler större än 300 m2.
  • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
  • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.
Europastandard

Europeisk standard och nordiska godkännanden

Det finns en europeisk standard, SS EN 671-1, för brandposter och ett system för certifiering. Standarden och certifieringen är frivillig, men det är att rekommendera att följa standarden eftersom det ger en bra garanti för utlovad funktion. Ackrediterat provningsinstitut i Sverige är t.ex SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Att de uppfyller standardens krav kontrolleras av SIS/SAQ/DNV.

Utförande

Många olika utföranden

Brandposten består av en slang på rulle. Vattentillförseln sker genom ett centrumnav. Slangen har dimension 19 mm (¾") eller 25 mm (1").

Längden är normalt 25 meter men varierar från 15 till 40 meter. Två typer av slangar förekommer – textilarmerad gummislang och formstyv vävslang. Vävslangen är normalt att föredra. Den tar mindre plats och är lättare och smidigare att dra ut.

Gummislangen däremot är mer motståndskraftig mot nötning och lämplig när brandposten används ofta t ex för spolning. Centrumrullen levereras oftast monterad i skåp.

Skåpen finns i olika storlekar för infällt eller utanpåliggande montage.

Det finns även uppvärmda skåp för utomhusplacering eller brandisolerade skåp för placering infällt i brandvägg.

Användningsområde

Användningsområde

Brandposter krävs normalt i följande miljöer:

  • Varuhus större än 600 m2.
  • Restauranglokaler större än 300 m2.
  • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
  • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.
Europastandard

Europeisk standard och nordiska godkännanden

Det finns en europeisk standard, SS EN 671-1, för brandposter och ett system för certifiering. Standarden och certifieringen är frivillig, men det är att rekommendera att följa standarden eftersom det ger en bra garanti för utlovad funktion. Ackrediterat provningsinstitut i Sverige är t.ex SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Att de uppfyller standardens krav kontrolleras av SIS/SAQ/DNV.