Högteknologiska lösningar för industri

En industrimiljö kan vara skadlig för hälsan på många olika sätt. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter som skyddar liv, egendom och verksamhet i industrin.

  • Ny teknologi inom branddetektering
  • Innovativ gasdetektering för en säker arbetsplats
  • Säkra och effektiva insatser med högpresterande produkter

Nuria - det smarta brandlarmet

Nuria är en ny generation av brandlarmcentraler som integrerar hela linjen av detektorer från Apollo. Systemet är snabbt och enkelt att installera och är kompatibelt med samtliga Apollos produkter och protokoll.

WES3 - trådlöst bygglarm

Det trådlösa mobila brand- och utrymningslarmet WES3 är utvecklat för att snabbt och säkert kommunicera och meddela personal vid en nödsituation på arbetsplatsen. Systemet är helt trådlöst och kan snabbt och enkelt anpassas i föränderliga miljöer.

Innovativ gasdetektering

Portabla och stationära gasdetektorer skyddar människor och miljö och är av högsta prioritet på arbetsplatser där farliga gaser förekommer. Detektorerna behovsanpassas och kopplas till centrala kontroll- och varningssystem.

Fallskyddsutrustning

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter/utrustning, service och årlig kontroll.

Säkra och effektiva insatser

Vi har en ledande marknadsposition med ett brett produktsortiment av högpresterande brand- och säkerhetsprodukter för räddningstjänst. Vi har egen tillverkning av bl a pumpar, PPV-fläktar, dimspikar och slanglådor. Via vårt systerbolag Dafo Fomtec AB har vi också egen skumtillverkning med korta ledtider.

Brandsläckning med VR

Öva brandsläckning med VR! Användaren guidas genom realistiska övningar med simulering av olika brandförlopp och situationer. Den senaste tekniken inom VR tillsammans med Dafos expertis inom brandskydd säkerställer att produkten håller högsta kvalitet.

Smarta lösningar för SBA

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att man metodiskt går igenom att brandskyddet underhålls, att det är väl dokumenterat och att alla i organisationen har nödvändig kunskap. Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvariga och ägare till en byggnad ansvariga att bedriva SBA. Vi är behjälpliga i alla delar av SBA-arbetet.

Kontakta oss gärna!