Släcksystem fartyg

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Merparten av bränderna startar i maskinrummet. Det är därför krav från transportstyrelsen och andra marina organisationer att släckanläggningar och brandlarm ska finnas på klassade fartyg.

Det finns flera alternativ för brandskydd på fartyg och på senare tid har utvecklingen gått framåt. Halotron är ett släckmedel som har använts i många år för att bekämpa brand ombord på fartyg. Med det kommande förbudet mot PFAS kommer användningen av Halotron att bli alltmer problematisk och rekommendationen är att man så snart som möjligt frångår det släckmedlet och väljer ett miljövänligare alternativ.

 

Släcksystem aerosoler

Släcksystem aerosoler

Aerosolsystem är ett effektivt och pålitligt skydd som fungerar genom att hämma de kemiska kedjereaktionerna som sker vid förbränning och snabbt kväva branden. Den slår effektivt ut bränder i klass A, B och C-bränder.

Aerosolsystem finns i flera olika modeller, som skiljer sig i storlek och kapacitet. Systemet enkelt dimensioneras för det aktuella utrymmet.

Aerosolen använder sig av icke-fluorerande ämnen för att släcka branden och har minimal påverkan på miljön.

Fördelar med aerosolsystem

 • Mycket enkel att underhålla
 • Lätt att installera
 • Användbar i många olika situationer
 • Effektiv, endast en liten mängd aerosol behövs
 • Mycket säker, enheterna är inte trycksatta eller giftiga
 • Kostnadseffektiv, kräver inga dyra rördragningar
 • Låg värmestrålning vid aktivering, inga stora säkerhetsavstånd till utrustning behövs
Släcksystem gas

Släcksystem gas

Ett gassläcksystem består normalt av en trycksatt behållare med släckmedel, t ex intergas eller släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) kopplade till ett rörsystem med munstycken. Släckmedlet förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet.

Motorutrymmet på ett fartyg skyddas med individuellt placerade munstycken kopplade till behållaren med släckmedel. Aktiveringen av systemet kan ske både automatiskt och manuellt. Detektionen anpassas efter den specifika miljöns förutsättningar. Gassläcksystem projekteras individuellt för respektive skyddad utrustning.

Läs mer om gassläcksystem här!

Släcksystem aerosoler

Släcksystem aerosoler

Aerosolsystem är ett effektivt och pålitligt skydd som fungerar genom att hämma de kemiska kedjereaktionerna som sker vid förbränning och snabbt kväva branden. Den slår effektivt ut bränder i klass A, B och C-bränder.

Aerosolsystem finns i flera olika modeller, som skiljer sig i storlek och kapacitet. Systemet enkelt dimensioneras för det aktuella utrymmet.

Aerosolen använder sig av icke-fluorerande ämnen för att släcka branden och har minimal påverkan på miljön.

Fördelar med aerosolsystem

 • Mycket enkel att underhålla
 • Lätt att installera
 • Användbar i många olika situationer
 • Effektiv, endast en liten mängd aerosol behövs
 • Mycket säker, enheterna är inte trycksatta eller giftiga
 • Kostnadseffektiv, kräver inga dyra rördragningar
 • Låg värmestrålning vid aktivering, inga stora säkerhetsavstånd till utrustning behövs
Släcksystem gas

Släcksystem gas

Ett gassläcksystem består normalt av en trycksatt behållare med släckmedel, t ex intergas eller släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) kopplade till ett rörsystem med munstycken. Släckmedlet förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet.

Motorutrymmet på ett fartyg skyddas med individuellt placerade munstycken kopplade till behållaren med släckmedel. Aktiveringen av systemet kan ske både automatiskt och manuellt. Detektionen anpassas efter den specifika miljöns förutsättningar. Gassläcksystem projekteras individuellt för respektive skyddad utrustning.

Läs mer om gassläcksystem här!

Relaterat

 • Nyhet

Miljövänligare alternativ för brandskydd på fartyg

I en tid då hållbarhet och miljömedvetenhet har blivit alltmer central i alla branscher, är det viktigt att se över användningen av potentiellt skadliga ämnen. En sådan fråga är användningen av Halotron i släcksystem på fartyg.

 • Bransch

Brandskydd för sjöfart

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Ett säkert och effektivt brandskydd ar viktigt för att säkerställa säkerheten ombord.

 • Service

Service och underhåll av fartygssystem

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Det är därför extra viktigt att service och underhåll sker regelbundet. Vi är certifierade för service och 10-årsrevisioner av släcksystem på fartyg.

 • Produkt

Aerosolsläcksystem rumsskydd

Aerosolsystem är ett effektivt och pålitligt rums- och objektskydd som fungerar genom att fylla ett utrymme med aerosoler, sänka temperaturen och släcka branden. Den slår effektivt ut bränder i klass A, B och C-bränder.

 • Kunskapsbank

Om släcksystem

Vid svåråtkomliga bränder eller vid stora brandrisker är ett fast installerat släcksystem en utmärkt släckanordning. De är ofta automatiska och fungerar utan insats av personal.

 • Produkt

Gassläcksystem punktskydd

Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar. Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.

 • Webbshop

Munstyckehuv silikon AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök