Släcksystem fordon

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror m m. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandsläckningssystem.

  • Bussar
  • Skogsmaskiner – i skogsmaskiner är det försäkringskrav med släcksystem
  • Truckar i brandfarlig miljö
  • Gruvmaskiner
  • Flis- och torvmaskiner
  • Kompaktorer på soptippar
  • Övriga entreprenad- och anläggningsmaskiner i brandfarlig miljö

Relaterat