Bygg & VVS

Vi hjälper er i byggprocessen med att tydliggöra och följa upp de åtgärder som krävs för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet på en byggarbetsplats.

WES bygglarm

WES är ett mobilt, trådlöst brandlarmsystem speciellt utvecklat för att skydda byggarbetsplatser och andra tillfälliga installationer. Systemet gör det möjligt att snabbt och enkelt kommunicera brandlarm och arbetsplatsolyckor i den komplexa miljön som en byggarbetsplats ofta är.

Systemet består av olika enheter som sätts samman och anpassas för varje specifik miljö. Det går snabbt att installera och är enkelt att kontinuerligt anpassa.

Brandskyddsdokumentation

En av Dafos brandingenjörer hjälper er att upprätta en brandskyddsdokumentation vid ny-, om eller tillbyggnad. En brandskyddsdokumentation är ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som beskriver det brandtekniska lösningarna. De brandtekniska lösningar som beskrivs i brandskyddsdokumentationen är godkända för den specifika byggnaden.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten – en ny modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för brand. Anpassas efter bransch och ger certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Entreprenadjuridik

Till dig som behöver grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik arrangerar vi ett flertal olika utbildningar. 3-dagars-, 2-dagars- eller en 1-dagskurs riktad till tekniker och montörer.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!