Service av släcksystem för restaurangkök

Servicetekniker vid släcksystem från Dafo
Serviceintervall

Serviceintervall

Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut. Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs regler för återkommande kontroll.

R-102 Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur design, installation, kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Kontrollen ska utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Servicetekniker ska kunna uppvisa legitimation vid behov. Dafo arrangerar årligen utbildning för servicelämnare.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för restaurangkökssystem hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Dafos tekniker är utbildade av Ansul och behöriga att utföra montage och underhåll på Ansulex släcksystem för fritöser, stekbord och imkåpor.

Dafo har Sveriges bredaste nätverk med över 60 st behöriga servicetekniker som utför kontroller över hela Sverige. För att hitta närmaste behöriga serviceföretag, klicka här.

Certifierad anläggarfirma gassläcksystem

Frågor & svar

Vilka typer av bränder kan ett kökssläckssystem hantera?

R-102 Ansulex släcksystem är avsett för fettbränder.

Hur ofta behöver restaurangkökssläcksystemet genomgå service och underhåll?

Enligt leverantörens riktlinjer ska systemen servas 2 gånger per år, det vill säga 1 gång i halvåret. 

Vem kan utföra service och underhåll på restaurangköksläcksystemet?

En person som har genomgått och blivit godkänd i Ansuls utbildning för just R-102 Ansulex. Denna utbildning håller vi här på Dafo Brand.

Vilka andra brandsäkerhetsåtgärder är viktiga för restaurangkök?

Utförd veckostädning av system, fria utrymningsvägar samt se till att köket är utrustat med en kolsyre- och en fettbrandsläckare så att även en manuell instats är möjlig. 

Efter installation av släcksystemet har jag lagt till utrustning till mitt kök. Vad ska jag göra?

Kontakta din leverantör som har installerat systemet. Meddela att du har utökat ditt kök med fler köksapparater och därför behöver bygga ut ditt befintliga släcksystem för att fortfarande ha ett fullständigt skydd.

Måste jag utföra service av mitt släcksystem i köket?

Det finns inget krav i dagsläget som säger att du måste göra det, men har man investerat i ett system så är det förnuftigt att veta att man även har ett fungerande system.

Mitt system har lösts ut, vad ska jag göra?

Kontakta din servicelämnare, exempelvis oss på Dafo Brand, och berätta att du har fått ett utlöst system som behöver fyllas på och aktiveras på nytt.

 

Serviceintervall

Serviceintervall

Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut. Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs regler för återkommande kontroll.

R-102 Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur design, installation, kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Kontrollen ska utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Servicetekniker ska kunna uppvisa legitimation vid behov. Dafo arrangerar årligen utbildning för servicelämnare.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för restaurangkökssystem hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Dafos tekniker är utbildade av Ansul och behöriga att utföra montage och underhåll på Ansulex släcksystem för fritöser, stekbord och imkåpor.

Dafo har Sveriges bredaste nätverk med över 60 st behöriga servicetekniker som utför kontroller över hela Sverige. För att hitta närmaste behöriga serviceföretag, klicka här.

Certifierad anläggarfirma gassläcksystem

Frågor & svar

Vilka typer av bränder kan ett kökssläckssystem hantera?

R-102 Ansulex släcksystem är avsett för fettbränder.

Hur ofta behöver restaurangkökssläcksystemet genomgå service och underhåll?

Enligt leverantörens riktlinjer ska systemen servas 2 gånger per år, det vill säga 1 gång i halvåret. 

Vem kan utföra service och underhåll på restaurangköksläcksystemet?

En person som har genomgått och blivit godkänd i Ansuls utbildning för just R-102 Ansulex. Denna utbildning håller vi här på Dafo Brand.

Vilka andra brandsäkerhetsåtgärder är viktiga för restaurangkök?

Utförd veckostädning av system, fria utrymningsvägar samt se till att köket är utrustat med en kolsyre- och en fettbrandsläckare så att även en manuell instats är möjlig. 

Efter installation av släcksystemet har jag lagt till utrustning till mitt kök. Vad ska jag göra?

Kontakta din leverantör som har installerat systemet. Meddela att du har utökat ditt kök med fler köksapparater och därför behöver bygga ut ditt befintliga släcksystem för att fortfarande ha ett fullständigt skydd.

Måste jag utföra service av mitt släcksystem i köket?

Det finns inget krav i dagsläget som säger att du måste göra det, men har man investerat i ett system så är det förnuftigt att veta att man även har ett fungerande system.

Mitt system har lösts ut, vad ska jag göra?

Kontakta din servicelämnare, exempelvis oss på Dafo Brand, och berätta att du har fått ett utlöst system som behöver fyllas på och aktiveras på nytt.

 

Filmer

Relaterat

  • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

  • Webbshop

Gummipackning, plan för utl.don 26,5x17x3.3mm

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Mikroswitch 1 pol Ansulex

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Nyhet

Dafo certifierade enligt nya normen för kökssläcksystem

Den nya normen SBF 2025 Anläggarfirma kökssläcksystem är utformad för att säkerställa att brandskyddslösningar för kök är effektiva och uppfyller de högsta standarderna för brandsäkerhet.

  • Webbshop

Koncentrat för urspolning av rörsystem AX, 946 ml

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Munstycke typ 230 för restaurangsystem typ AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Munstycke typ 260 för restaurangsystem typ AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök

  • Webbshop

Munstycke typ 3N för restaurangsystem typ AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök