Fastigheter

Brandskydd är en självklar del i en fastighet. Vi hjälper er med allt från brandskyddsrådgivning, brandskyddsdokumentation och SBA till utbildning och service.

Vad kan vi hjälpa till med?

Behöver ni hjälp med en översyn av brandskyddet i er verksamhet, eller rådgivning kring brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete? Då finns vi till hands och hjälper er med allt som har med brandskydd att göra.

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

SBA-Axess är ett digitalt system där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet i din verksamhet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Enklare kan det inte bli!

Brandkonsulter

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv. Vi hjälper till med service på samtligt brand- och utrymningsmateriel samt på släcksystem, brandlarm och det passiva brandskyddet, såsom rökluckor och brandtätning.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!