Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

Fakta om inertgas

Inertgas

Inertgas består av i atmosfären naturligt förekommande gaser och kan liknas vid ”luft utan syre”. Inertgas verkar genom att sänka syrehalten i det skyddade utrymmet från normala 20,9% till 11-12% varvid i stort sätt alla typer av A och B bränder släcks.

Inertgas används för rumsskydd, total flood, i slutna utrymmen.

Inertgas lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid brandsläckning bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inertgas påverkar inte ozonlagret och bidrar inte till växthuseffekten. Inertgas är färglös och luktfri, leder inte ström och har ungefär samma densitet som vanlig luft.

Inertgas lagras i högtrycksbehållare i storlekar upp till 125 liter. Normalt behållartryck är 300 bar men även 200 bar kan förekomma för specialtillämpningar.

På marknaden förekommer 4 olika inertgaser, IG 100 (100% N2), IG 01 (100% Ar), IG 55 (50% N2 & 50% Ar) samt IG 541 (52% N2, 40% Ar & 8% CO2) varav de två senare är de vanligast förekommande.

Funktion och användning

Inergen IG-541

Inergen® (IG -541) är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser - kväve, argon och koldioxid. Inergen lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid användning sker ingen kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig utrustning. Vid brandsläckning med Inergen® bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inergen® leder inte heller elektrisk ström. 

Inergen® används i slutna utrymmen och släcker genom att sänka utrymmets syrehalt till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21% och ett system med Inergen® är normalt dimensionerat för att sänka syrehalten ner till nivåer mellan 11-12% vilket effektivt släcker elden samtidigt som syrehalten fortfarande är tillräcklig för att möjliggöra för personal att vid behov kvarstanna i lokalerna utan hälsorisker. Inblandningen av koldioxid i gasen underlättar upptagning av syre.

Inergen® är verksamt mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t ex trä, papper, plast och tyg. Förfinade testmetoder har även påvisat effektivitet mot bränder i kablage och olika plaster vilket gör Inergen® lämpligt i alla typer av data och elutrymmen. Inergen® är också lämpligt för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder.

Inergen® lagras i tryckbehållare under 200 eller 300 bars tryck. Storlekarna varierar från 2 till 80 liter vilket möjliggör anpassning till alla förekommande utrymmen.

Miljö och säkerhet

Miljöaspekter och personsäkerhet

Inertgas och Inergen består av i atmosfären naturligt förekommande gaser och har ingen skadlig miljöpåverkan, både avseende ODP och GWP.

I släckande koncentration är inertgas ofarligt för människor och därmed lämpligt att använda i bemannade utrymmen.

Fakta om inertgas

Inertgas

Inertgas består av i atmosfären naturligt förekommande gaser och kan liknas vid ”luft utan syre”. Inertgas verkar genom att sänka syrehalten i det skyddade utrymmet från normala 20,9% till 11-12% varvid i stort sätt alla typer av A och B bränder släcks.

Inertgas används för rumsskydd, total flood, i slutna utrymmen.

Inertgas lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid brandsläckning bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inertgas påverkar inte ozonlagret och bidrar inte till växthuseffekten. Inertgas är färglös och luktfri, leder inte ström och har ungefär samma densitet som vanlig luft.

Inertgas lagras i högtrycksbehållare i storlekar upp till 125 liter. Normalt behållartryck är 300 bar men även 200 bar kan förekomma för specialtillämpningar.

På marknaden förekommer 4 olika inertgaser, IG 100 (100% N2), IG 01 (100% Ar), IG 55 (50% N2 & 50% Ar) samt IG 541 (52% N2, 40% Ar & 8% CO2) varav de två senare är de vanligast förekommande.

Funktion och användning

Inergen IG-541

Inergen® (IG -541) är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser - kväve, argon och koldioxid. Inergen lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid användning sker ingen kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig utrustning. Vid brandsläckning med Inergen® bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inergen® leder inte heller elektrisk ström. 

Inergen® används i slutna utrymmen och släcker genom att sänka utrymmets syrehalt till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21% och ett system med Inergen® är normalt dimensionerat för att sänka syrehalten ner till nivåer mellan 11-12% vilket effektivt släcker elden samtidigt som syrehalten fortfarande är tillräcklig för att möjliggöra för personal att vid behov kvarstanna i lokalerna utan hälsorisker. Inblandningen av koldioxid i gasen underlättar upptagning av syre.

Inergen® är verksamt mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t ex trä, papper, plast och tyg. Förfinade testmetoder har även påvisat effektivitet mot bränder i kablage och olika plaster vilket gör Inergen® lämpligt i alla typer av data och elutrymmen. Inergen® är också lämpligt för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder.

Inergen® lagras i tryckbehållare under 200 eller 300 bars tryck. Storlekarna varierar från 2 till 80 liter vilket möjliggör anpassning till alla förekommande utrymmen.

Miljö och säkerhet

Miljöaspekter och personsäkerhet

Inertgas och Inergen består av i atmosfären naturligt förekommande gaser och har ingen skadlig miljöpåverkan, både avseende ODP och GWP.

I släckande koncentration är inertgas ofarligt för människor och därmed lämpligt att använda i bemannade utrymmen.

Relaterat

  • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN25 IN-1" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN25

  • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

  • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

  • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.