Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

Gassläcksystem för datahallar

Gassläcksystem för datahallar

Datahallar skyddas effektivt med ett automatiskt gassläcksystem innehållande Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) eller Inertgas IG-541:

 • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
 • Släckgas FK 5-1-12 ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.

Fördelen med Släckagassystemet FK 5-1-12 är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. Mer information finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Kompletterande utrustning

Kompletterande utrustning

Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd:

Släcksystem för rackskåp OneU

OneU är ett integrerat system för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp.

OneU är upp till 400 gånger känsligare än konventionella detektorer, vilket innebär en mycket snabbare branddetektering och släckning. Systemet är utrustat med släckgasen Novec 1230 för snabb, precis och effektiv släckning.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känslig för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras.

En ljuddämpare hanterar effektivt problemet och reducerar ljudnivån avsevärt. Ljuddämparen är speciellt designad för användning med gassläcksystem med inertgas.

Enheten ansluts enkelt till släcksystemets rörnät och dämpar effektivt ljudnivån.

Gassläcksystem för datahallar

Gassläcksystem för datahallar

Datahallar skyddas effektivt med ett automatiskt gassläcksystem innehållande Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) eller Inertgas IG-541:

 • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
 • Släckgas FK 5-1-12 ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.

Fördelen med Släckagassystemet FK 5-1-12 är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. Mer information finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Kompletterande utrustning

Kompletterande utrustning

Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd:

Släcksystem för rackskåp OneU

OneU är ett integrerat system för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp.

OneU är upp till 400 gånger känsligare än konventionella detektorer, vilket innebär en mycket snabbare branddetektering och släckning. Systemet är utrustat med släckgasen Novec 1230 för snabb, precis och effektiv släckning.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känslig för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras.

En ljuddämpare hanterar effektivt problemet och reducerar ljudnivån avsevärt. Ljuddämparen är speciellt designad för användning med gassläcksystem med inertgas.

Enheten ansluts enkelt till släcksystemets rörnät och dämpar effektivt ljudnivån.

Relaterat

 • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

 • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

 • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

 • Webbshop

OneU Släcksystem för rackskydd

OneU Släcksystem för 19" rack, OneU Släcksystem för 19" rack,

 • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

 • Webbshop

OneU Sugrörsystem

OneU Sugrörsystem

 • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

 • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN25 IN-1" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN25