Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

Gassläcksystem för datahallar

Gassläcksystem för datahallar

Datahallar skyddas effektivt med ett automatiskt gassläcksystem innehållande Novec eller Inertgas:

  • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
  • Novec 1230 ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.

Fördelen med Novecsystemet är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att Novec är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. Mer information finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Kompletterande utrustning

Kompletterande utrustning

Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd:

Släcksystem för rackskåp OneU

OneU är ett integrerat system för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp.

OneU är upp till 400 gånger känsligare än konventionella detektorer, vilket innebär en mycket snabbare branddetektering och släckning. Systemet är utrustat med släckgasen Novec 1230 för snabb, precis och effektiv släckning.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känslig för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras.

En ljuddämpare hanterar effektivt problemet och reducerar ljudnivån avsevärt. Ljuddämparen är speciellt designad för användning med gassläcksystem med inertgas.

Enheten ansluts enkelt till släcksystemets rörnät och dämpar effektivt ljudnivån.

Gassläcksystem för datahallar

Gassläcksystem för datahallar

Datahallar skyddas effektivt med ett automatiskt gassläcksystem innehållande Novec eller Inertgas:

  • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
  • Novec 1230 ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.

Fördelen med Novecsystemet är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att Novec är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. Mer information finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Kompletterande utrustning

Kompletterande utrustning

Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd:

Släcksystem för rackskåp OneU

OneU är ett integrerat system för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp.

OneU är upp till 400 gånger känsligare än konventionella detektorer, vilket innebär en mycket snabbare branddetektering och släckning. Systemet är utrustat med släckgasen Novec 1230 för snabb, precis och effektiv släckning.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känslig för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras.

En ljuddämpare hanterar effektivt problemet och reducerar ljudnivån avsevärt. Ljuddämparen är speciellt designad för användning med gassläcksystem med inertgas.

Enheten ansluts enkelt till släcksystemets rörnät och dämpar effektivt ljudnivån.

Relaterat