Anläggningsskötare gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Olika gastyper och dess egenskaper
 • Koldioxidanläggningar
 • Regelverk och användningsområden
 • Personskyddskrav
 • Tillämpbara föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • Skötsel och underhåll
 • Funktion och viktiga styrfunktioner
 • Åtgärder efter utlösning
 • Miljöpåverkan
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till den som är anläggningsskötare för gassläcksystem eller till den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem, såsom förvaltare, fastighetsansvarig, IT-ansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig och ger den kunskap och de färdigheter som krävs för anläggningsskötare.

Syftet med utbildningen är att ge den utbildning som krävs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en gassläckanläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 500:4, Bilaga 500-03. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett diplom. 

Både utbildningen Anläggningsskötare gassläckssystem och utbildningen Anläggningsskötare brandlarm behövs för att kunna sköta en gassläckanläggning, där den sistnämnda rekommenderas att ha gått först för att kunna tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt.

 

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 8.00 – 12.00

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel ingår.

Pris: 4 400 kr per deltagare

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Olika gastyper och dess egenskaper
 • Koldioxidanläggningar
 • Regelverk och användningsområden
 • Personskyddskrav
 • Tillämpbara föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • Skötsel och underhåll
 • Funktion och viktiga styrfunktioner
 • Åtgärder efter utlösning
 • Miljöpåverkan
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till den som är anläggningsskötare för gassläcksystem eller till den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem, såsom förvaltare, fastighetsansvarig, IT-ansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig och ger den kunskap och de färdigheter som krävs för anläggningsskötare.

Syftet med utbildningen är att ge den utbildning som krävs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en gassläckanläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 500:4, Bilaga 500-03. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett diplom. 

Både utbildningen Anläggningsskötare gassläckssystem och utbildningen Anläggningsskötare brandlarm behövs för att kunna sköta en gassläckanläggning, där den sistnämnda rekommenderas att ha gått först för att kunna tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt.

 

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 8.00 – 12.00

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel ingår.

Pris: 4 400 kr per deltagare

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Relaterat

 • Utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

 • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

 • Utbildning

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

 • Kunskapsbank

Om släcksystem

Vid svåråtkomliga bränder eller vid stora brandrisker är ett fast installerat släcksystem en utmärkt släckanordning. De är ofta automatiska och fungerar utan insats av personal.

 • Tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 • Kunskapsbank

Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem