Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

Renare släckning med FK 5-1-12 och Inertgas

Släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas säkrar IT-driften på ett smart sätt. Gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor och lämnar inga rester efter sig. Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd.

Innovativ detektering med OneU

OneU – det integrerade systemet för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp, är 400 gånger känsligare än konventionella detektorer.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känsliga för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras. En ljuddämpare reducerar ljudnivån avsevärt.

Kontakt