Gassläcksystem punktskydd

Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar. Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.

Skyddar affärskritiskt utrustning

Med ett punktskyddssystem kan en stor brandrisk skyddas till en låg kostnad. Istället för skydda en hel maskinhall kan affärskritisk utrustning förses med ett automatiskt släcksystem. Några exempel är:

 • Gnistbearbetningsmaskiner
 • Svarvar
 • Slipmaskiner
 • Elektronikskåp
 • Laboratorieskåp

Punktskyddets utformning och typ av släckmedel anpassas efter önskemål och typ av applikation. Ofta används släcksystem med koldioxid eller Forrex eller ett aerosolsystem.

Läs mer om olika släckmedel här.

Relaterat

 • Produkt

Koldioxid (kolsyra)

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

 • Produkt

Släckvätska Forrex

Forrex® är en släckvätska som har utvecklats för att kombinera skumsläckarnas enkla hantering med pulvrets höga släckeffekt.

 • Produkt

Släcksystem fartyg

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Merparten av bränderna startar i maskinrummet. Det är därför krav från transportstyrelsen och andra marina organisationer att släckanläggningar och brandlarm ska finnas på klassade fartyg.

 • Produkt

Aerosolsläcksystem rumsskydd

Aerosolsystem är ett effektivt och pålitligt rums- och objektskydd som fungerar genom att fylla ett utrymme med aerosoler, sänka temperaturen och släcka branden. Den slår effektivt ut bränder i klass A, B och C-bränder.

 • Service

Service av släcksystem för fordon och maskiner

Kontroll ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare. Sker inte service enligt regelverket uppfylls inte försäkringsvillkoren vilken kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada.

 • Nyhet

Miljövänligare alternativ för brandskydd på fartyg

I en tid då hållbarhet och miljömedvetenhet har blivit alltmer central i alla branscher, är det viktigt att se över användningen av potentiellt skadliga ämnen. En sådan fråga är användningen av Halotron i släcksystem på fartyg.

 • Webbshop

Brandsläckare koldioxid 2 kg Dafo typ KC 2 S

Stålbehållare. Fylld med 2 kg CO2. Inkl vägghäng. Packas 88 st/pall

 • Webbshop

Brandsläckare koldioxid 5 kg vit behållare Dafo typ KS 5 V

Vit stålbehållare, etikett medlevereras separat