Aerosolsläcksystem rumsskydd

Aerosolsystem är ett effektivt och pålitligt rums- och objektskydd som fungerar genom att fylla ett utrymme med aerosoler, sänka temperaturen och släcka branden. Den slår effektivt ut bränder i klass A, B och C-bränder.

Aerosolsystem

Aerosolsystem finns i flera olika modeller, som i huvudsak skiljer sig i storlek och kapacitet. På så sätt kan systemet enkelt dimensioneras för det aktuella utrymmet.

Aerosolen har minimal påverkan på miljön.

Fördelar med aerosolsystem

  • Mycket enkel att underhålla
  • Lätt att installera
  • Användbar i många olika situationer
  • Effektiv, endast en liten mängd aerosol behövs
  • Mycket säker, enheterna är inte trycksatta eller giftiga
  • Kostnadseffektiv, kräver inga dyra rördragningar
  • Låg värmestrålning vid aktivering, inga stora säkerhetsavstånd till utrustning behövs

Relaterat