Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

Ett automatiskt gassläcksystem består normalt av en behållare med släckmedel, t ex intergas eller släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) kopplade till ett rörsystem med munstycken.

Behållarna är trycksatta med kvävgas. Släckmedlet förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet. Behållare finns med kapacitet från 3,75 till 176 kg vilket möjliggör optimal anpassning till det aktuella objektet.

Systemet aktiveras via ett övervakningssystem bestående av en centralapparat samt detektorer av valfritt slag. Manuella utlösningsdon kan placeras ut efter behov. Systemen kan aktiveras mekaniskt, pneumatiskt eller elektriskt.

Gassläcksystem projekteras individuellt för respektive skyddad utrustning och komponentlista skapas. 

Släckmedel

Släckmedel gassläcksystem

 • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
 • Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften. 

Fördelen med Släckgassystemet FK 5-1-12 är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns för närvarande ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. mer info finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Centralapparat

Centralapparat

Centralapparaten är den centrala funktionen i släcksystemet. Då brand detekteras aktiveras släckmedel och stängningsanordningar. Centralen övervakar också viktiga funktioner i systemet, t ex tryck i släckmedelsbehållarna och detektorfunktioner. 

Centralen kan styra släckanläggningar med inertgas, FK 5-1-12 eller andra släckmedel. 

Normalt kopplas centralen så att larm krävs från två oberoende detektorsektioner. Vid larm från första sektionen erhålls ett brandlarm och vid larm från båda sektionerna aktiveras släckanläggningen.  

Släckcentralen kan också kopplas till byggnadens brandlarm eller till separat larmmottagare.

Komponenter till gassläcksystem

Komponenter till gassläcksystem

Huvudkomponenterna i en släckanläggning är:

 • Inertgasbehållare - finns från 20 till 125 liter för 200 eller 300 bars tryck. Vi använder i huvuddsak två olika typer av inertgassystem:
  - IG541 - en blandning av 52% kvävgas/nitrogen N2, 40% Argon samt 8% koldioxid CO2.
  - IG55 - en blandning av 50% kvävgas/nitrogen N2 och 50% Argon.
 • Behållare med släckgasen FK 5-1-12 (tidigare Novec) finns i storlekar från 8 till 180 liter för 4 till 218 kg. Behållarna topptrycks med kvävgas till normalt 25 bar.

 • Centralapparat

 • Detektering - aspirerande och konventionell detektering.
 • Larmdon - larmklockor, elektroniska sirener, blixt- och roterande ljus. De finns för olika miljöer och kapslingsklasser. Kombinerade larmdon med både ljus och ljud finns och även en sockelsiren där sirenen är integrerad i detektorsockeln.
 • Rör - högtrycksrör används och finns i såväl rostfritt som galvat utförande. 

 • Munstycken - tillverkas normalt i mässing eller aluminium och i dimensioner från ½” upp till 2”. Öppning och gasflöde anpassas till aktuell installation för att erhålla rätt tömningstid.

 • Utlösningstryckknappar, indikeringar och blockeringar. Släcksystemen förses ofta med manuella utlösningstryckknappar. Utanför dörrar till de skyddade utrymmena monteras indikeringar som visar driftstatus. Anläggningar förses även med anordningar för att blockera den automatiska utlösningen t ex vid servicearbete.

 • Övertrycksspjäll - när inertgas strömmar ut i rummet erhålls ett övertryck som skulle kunna skada byggnaden. Anläggningarna förses därför med övertrycksspjäll som släpper ut övertryck och sedan stänger så att släckgasen hålls kvar i det skyddade utrymmet.

 • CO2-utrustning - för koldioxidanläggningar krävs speciella säkerhetsanordningar som är oberoende av ström. Det finns både sirener och tidsfördröjningar som drivs av CO2.
Aspirerande rökdetektor

Aspirerande rökdetektor

En aspirerande detektor övervakar det skyddade utrymmet kontinuerligt genom att luft leds genom ett rörsystem in i detektorns laserkammare. Där sker en exakt mätning av luftens fördunkling vilket leder till en mycket snabb och exakt detektering. 

Flera individuellt inställbara larmnivåer finns och aspirerande detektorer kan göras mycket känsliga och kan lämna information och förlarm vid mycket låga partikelnivåer.

I en datorhall med kraftig kylning och snabb luftomsättning kan konventionella rökdetektorer vara svåra att placera så att de larmar vid brand. Där har aspirerande detektering kommit till användning. Samplingsrör och samplingshål placeras vid insug till kylkompressor eller utloppskanaler.

Aspirerande detektorer används istället för konventionella detektorer i t ex elrum, ställverk, datorhallar, kyrkor, kulturbyggnader m m. Installationen kan dessutom göras mycket diskret och stör inte en byggnads eventuellt estetiska värde. En aspirerande detektor kan även medföra en betydligt enklare och snabbare installation jämfört med konventionella detektorer.

Samtliga detektorer kan sammankopplas i nätverk och styras och övervakas från en kontrollcentral alternativt från en PC.

Konventionell rökdetektor

Konventionell rökdetektor

Det finns flera olika detektorer beroende på användningsområde och miljö. Detektorer delas likt centralapparaterna upp i konventionella och adresserbara/analoga.

Släckmedel

Släckmedel gassläcksystem

 • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
 • Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften. 

Fördelen med Släckgassystemet FK 5-1-12 är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns för närvarande ingen lagstiftning som reglerar användningen.

På senare tid visar dock ny fakta att släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden framöver. Vi följer utvecklingen av detta noga och uppdaterar vår information löpande. mer info finns i faktabladet "Novec och PFAS-reglering".

Centralapparat

Centralapparat

Centralapparaten är den centrala funktionen i släcksystemet. Då brand detekteras aktiveras släckmedel och stängningsanordningar. Centralen övervakar också viktiga funktioner i systemet, t ex tryck i släckmedelsbehållarna och detektorfunktioner. 

Centralen kan styra släckanläggningar med inertgas, FK 5-1-12 eller andra släckmedel. 

Normalt kopplas centralen så att larm krävs från två oberoende detektorsektioner. Vid larm från första sektionen erhålls ett brandlarm och vid larm från båda sektionerna aktiveras släckanläggningen.  

Släckcentralen kan också kopplas till byggnadens brandlarm eller till separat larmmottagare.

Komponenter till gassläcksystem

Komponenter till gassläcksystem

Huvudkomponenterna i en släckanläggning är:

 • Inertgasbehållare - finns från 20 till 125 liter för 200 eller 300 bars tryck. Vi använder i huvuddsak två olika typer av inertgassystem:
  - IG541 - en blandning av 52% kvävgas/nitrogen N2, 40% Argon samt 8% koldioxid CO2.
  - IG55 - en blandning av 50% kvävgas/nitrogen N2 och 50% Argon.
 • Behållare med släckgasen FK 5-1-12 (tidigare Novec) finns i storlekar från 8 till 180 liter för 4 till 218 kg. Behållarna topptrycks med kvävgas till normalt 25 bar.

 • Centralapparat

 • Detektering - aspirerande och konventionell detektering.
 • Larmdon - larmklockor, elektroniska sirener, blixt- och roterande ljus. De finns för olika miljöer och kapslingsklasser. Kombinerade larmdon med både ljus och ljud finns och även en sockelsiren där sirenen är integrerad i detektorsockeln.
 • Rör - högtrycksrör används och finns i såväl rostfritt som galvat utförande. 

 • Munstycken - tillverkas normalt i mässing eller aluminium och i dimensioner från ½” upp till 2”. Öppning och gasflöde anpassas till aktuell installation för att erhålla rätt tömningstid.

 • Utlösningstryckknappar, indikeringar och blockeringar. Släcksystemen förses ofta med manuella utlösningstryckknappar. Utanför dörrar till de skyddade utrymmena monteras indikeringar som visar driftstatus. Anläggningar förses även med anordningar för att blockera den automatiska utlösningen t ex vid servicearbete.

 • Övertrycksspjäll - när inertgas strömmar ut i rummet erhålls ett övertryck som skulle kunna skada byggnaden. Anläggningarna förses därför med övertrycksspjäll som släpper ut övertryck och sedan stänger så att släckgasen hålls kvar i det skyddade utrymmet.

 • CO2-utrustning - för koldioxidanläggningar krävs speciella säkerhetsanordningar som är oberoende av ström. Det finns både sirener och tidsfördröjningar som drivs av CO2.
Aspirerande rökdetektor

Aspirerande rökdetektor

En aspirerande detektor övervakar det skyddade utrymmet kontinuerligt genom att luft leds genom ett rörsystem in i detektorns laserkammare. Där sker en exakt mätning av luftens fördunkling vilket leder till en mycket snabb och exakt detektering. 

Flera individuellt inställbara larmnivåer finns och aspirerande detektorer kan göras mycket känsliga och kan lämna information och förlarm vid mycket låga partikelnivåer.

I en datorhall med kraftig kylning och snabb luftomsättning kan konventionella rökdetektorer vara svåra att placera så att de larmar vid brand. Där har aspirerande detektering kommit till användning. Samplingsrör och samplingshål placeras vid insug till kylkompressor eller utloppskanaler.

Aspirerande detektorer används istället för konventionella detektorer i t ex elrum, ställverk, datorhallar, kyrkor, kulturbyggnader m m. Installationen kan dessutom göras mycket diskret och stör inte en byggnads eventuellt estetiska värde. En aspirerande detektor kan även medföra en betydligt enklare och snabbare installation jämfört med konventionella detektorer.

Samtliga detektorer kan sammankopplas i nätverk och styras och övervakas från en kontrollcentral alternativt från en PC.

Konventionell rökdetektor

Konventionell rökdetektor

Det finns flera olika detektorer beroende på användningsområde och miljö. Detektorer delas likt centralapparaterna upp i konventionella och adresserbara/analoga.

Relaterat

 • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

 • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

 • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

 • Kunskapsbank

Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem

 • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

 • Tjänster

Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering är en avgörande del i säkerheten för både nybyggnationer och renoveringar. På Dafo erbjuder vi expertis inom brandprojektering för att säkerställa att ditt projekt uppfyller alla aktuella säkerhetsstandarder och regelverk. Med vår omfattande erfarenhet och våra certifierade specialister kan du känna dig trygg i att dina byggnader är skyddade mot brandrisker från första början.

 • Produkt

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

 • Kunskapsbank

Rickard Sederlin

Behörig ingenjör gassläcksystem