Släcksystem vattendimma rumsskydd

Mobil boendesprinkler är en ny typ av lättinstallerat brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. 

En mobil boendesprinkler är en tillförlitlig brandskyddslösning för boenden med ett ökat behov av skydd. Den ger ett tryggt och säkert skydd för personer som har svårigheter med egenutrymning. Den kräver ingen fast installation och är snabb och enkel att installera.

Systemet består i standardutförande av en släckenhet, en detektor samt en manöverpanel. Släckenhetens hölje är ljusgrått som standard, men kan erhållas i valfri färg, mönster eller träslag. För utökat skydd eller skydd av flera rum så kan systemet förses med flera oberoende detektorer samt individuellt styrda munstycken.