Syresänkande släcksystem rumsskydd

En brand kan bryta ut när som helst. Tidigare har de skyddande åtgärderna sträckt sig från enkla handbrandsläckare till automatisk branddetektering och automatiska släcksystem. Gemensamt för alla tidigare metoder är att de bara kan reagera när en brand redan har börjat.

Ett proaktiv brandskydd

Ett lågsyresystem förhindrar aktivt uppkomst av brand. Idén är enkel - genom att sänka syrehalten i det skyddade utrymmet till en nivå där en brand inte har möjlighet att bryta ut.

Fördelarna med ett proaktivt brandskyddssystem är många:

  • Du undviker helt utbrott och spridning av brand
  • Permanent och förebyggande brandskydd för att säkra affärsprocesser och värdefullt gods
  • Du undviker skador från rök, spridning av brand eller från släckmedel
  • Problemfri anpassningsförmåga till förändringar i brandrisker