Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Vita och gråa höghus i dagsljus.
Kursinnehåll

Kursinnehåll 

 • Brandteori
 • Förebyggande brandskydd
 • Lagar, krav och föreskrifter
 • Företagets ansvar
 • Systemuppbyggnad
 • Alternativa skydd
 • Räddningstjänstens organisation
 • Larmlagring
 • Anläggningsskötarens roll
 • Skötsel och underhåll
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Onödiga larm
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Den är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens, SBFs regelverk för utbildning av anläggningsskötare. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom.

 

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroller

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.30

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Pris: 6 400 kr per deltagare

Kursinnehåll

Kursinnehåll 

 • Brandteori
 • Förebyggande brandskydd
 • Lagar, krav och föreskrifter
 • Företagets ansvar
 • Systemuppbyggnad
 • Alternativa skydd
 • Räddningstjänstens organisation
 • Larmlagring
 • Anläggningsskötarens roll
 • Skötsel och underhåll
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Onödiga larm
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Den är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens, SBFs regelverk för utbildning av anläggningsskötare. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom.

 

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroller

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.30

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Pris: 6 400 kr per deltagare

Relaterat

 • Produkt

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

 • Utbildning

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 • Produkt

Aspirerande brandlarm

Ett aspirerande brandlarmsystem (s k samplingssystem) analyserar omgivningsluften för rökpartiklar via ett rörsystem. De lämpar sig vid större anläggningar så som tunnlar, stora datorhallar eller lager, där punktdetektering med konventionella rökdetektorer kan vara svårt eller omöjligt.

 • Produkt

Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmsanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 till 32 detektorer.

 • Nyhet

SVEBRA första konceptägare för brandfarliga heta arbeten.

Dafo är utbildningsarrangör och erbjuder Brandfarliga heta arbeten med ett helt nytt och modernt utbildningsmaterial.

 • Kunskapsbank

Brandlarm

Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser.