Brand- och utrymningslarm

En brandlarmanläggning skyddar inte mot att en brand uppstår men kan oftast upptäcka en brand i ett så tidigt skede att utrymning eller aktivering av andra brandskyddsystem kan startas innan farliga situationer uppstår.

 

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm. Mer information om adresserbara brandlarm hittar du här. Läs gärna mer om vårt egna adresserbara brandlarm Nuria, som möjliggör snabbare och säkrare insatser med hjälp av den senaste teknologin. 

Trådlöst mobilt brandlarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer så som som byggarbetsplatser. Läs mer om WES3 här.

Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 och 32 detektorer. Läs mer om våra konventionella brandlarm här.

Hur fungerar brandlarmet?

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas. Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma. Larmet ska upptäcka en brand och varna i god tid så att området kan utrymmas och släckning kan påbörjas.

Ett brand-/utrymningslarmsystem kan bestå av flera delar:

 • Detektorer som känner av rök, värme, flamma eller en kombination av dessa vid en brand
 • Larmknappar för manuell aktivering av brand-/utrymningslarm
 • Larmdon, till exempel sirener och blixtljus eller ett högtalarsystem (Utrymningslarm med talat meddelande)
 • Centralutrustning (CU) och Brandförsvarstablå (BFT)
 • Larmöverföring via larmsändare
 • Orienterings- och Serviceritningar
Typer av detektorer

Detektortyp i en brandlarmanläggning ska väljas så att bästa möjliga detektering erhålls. Olika detektortyper lämpar sig olika i olika miljöer. En detektor kan upptäcka rök, värme, gas, flamma eller en kombination av dessa.

Optiska rökdetektorer

En optisk rökdetektor mäter partikeltätheten i luften med hjälp av optik. Själva detektorn är byggd som en labyrint med mätkammare där reflektion eller genomskinlighet mäts.

Värmedetektorer

En värmedetektor kontrollerar kontinuerligt omgivningens temperatur och reagerar på antingen temperaturökning under en förbestämd tid (Differentialfunktion) eller när temperaturen stiger över detektorns larmnivå (Maximalfunktion) eller en kombination av dessa.

Aspirerande rökdetektor

Aspirerande rökdetektor (även kallad samplande rökdetektor) använder sig av en fläkt och ett rörsystem för att transportera luften från det övervakade utrymmet till en detektor. Den passar bra i svårt detekterade utrymmen eller utrymmen där en mycket tidigt detektering behövs. Läs mer om aspirerande brandlarm här.

Läs mer om brandlarm och olika detektortyper i Kunskapsbanken.

Frågor & svar

Hur låter ett utrymningslarm?

Ett utrymningslarmlarm kan använda sig av olika typer av larmdon. Till exempel sirener, klockor eller ett utrymningslarm med talat meddelande.

Vad är det för skillnad mellan brandlarm, utrymningslarm och brandvarnare?

Ett brandlarm är ett system som upptäcker en brand och kan aktivera utrymningslarm eller övrig brandskyddsutrustning eller påkalla räddningstjänst. Ett utrymningslarm är samtliga larmdon i lokalen som har till syfte att påbörja utrymning av byggnaden. Larmdonen kan vara akustiska, optiska eller med talat utrymningsmeddelande. En brandvarnare är en rökdetektor med inbyggd siren. Monteras oftast i lägenheter och villor och drivs oftast med batterier.

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm. Mer information om adresserbara brandlarm hittar du här. Läs gärna mer om vårt egna adresserbara brandlarm Nuria, som möjliggör snabbare och säkrare insatser med hjälp av den senaste teknologin. 

Trådlöst mobilt brandlarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer så som som byggarbetsplatser. Läs mer om WES3 här.

Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 och 32 detektorer. Läs mer om våra konventionella brandlarm här.

Hur fungerar brandlarmet?

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas. Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma. Larmet ska upptäcka en brand och varna i god tid så att området kan utrymmas och släckning kan påbörjas.

Ett brand-/utrymningslarmsystem kan bestå av flera delar:

 • Detektorer som känner av rök, värme, flamma eller en kombination av dessa vid en brand
 • Larmknappar för manuell aktivering av brand-/utrymningslarm
 • Larmdon, till exempel sirener och blixtljus eller ett högtalarsystem (Utrymningslarm med talat meddelande)
 • Centralutrustning (CU) och Brandförsvarstablå (BFT)
 • Larmöverföring via larmsändare
 • Orienterings- och Serviceritningar
Typer av detektorer

Detektortyp i en brandlarmanläggning ska väljas så att bästa möjliga detektering erhålls. Olika detektortyper lämpar sig olika i olika miljöer. En detektor kan upptäcka rök, värme, gas, flamma eller en kombination av dessa.

Optiska rökdetektorer

En optisk rökdetektor mäter partikeltätheten i luften med hjälp av optik. Själva detektorn är byggd som en labyrint med mätkammare där reflektion eller genomskinlighet mäts.

Värmedetektorer

En värmedetektor kontrollerar kontinuerligt omgivningens temperatur och reagerar på antingen temperaturökning under en förbestämd tid (Differentialfunktion) eller när temperaturen stiger över detektorns larmnivå (Maximalfunktion) eller en kombination av dessa.

Aspirerande rökdetektor

Aspirerande rökdetektor (även kallad samplande rökdetektor) använder sig av en fläkt och ett rörsystem för att transportera luften från det övervakade utrymmet till en detektor. Den passar bra i svårt detekterade utrymmen eller utrymmen där en mycket tidigt detektering behövs. Läs mer om aspirerande brandlarm här.

Läs mer om brandlarm och olika detektortyper i Kunskapsbanken.

Frågor & svar

Hur låter ett utrymningslarm?

Ett utrymningslarmlarm kan använda sig av olika typer av larmdon. Till exempel sirener, klockor eller ett utrymningslarm med talat meddelande.

Vad är det för skillnad mellan brandlarm, utrymningslarm och brandvarnare?

Ett brandlarm är ett system som upptäcker en brand och kan aktivera utrymningslarm eller övrig brandskyddsutrustning eller påkalla räddningstjänst. Ett utrymningslarm är samtliga larmdon i lokalen som har till syfte att påbörja utrymning av byggnaden. Larmdonen kan vara akustiska, optiska eller med talat utrymningsmeddelande. En brandvarnare är en rökdetektor med inbyggd siren. Monteras oftast i lägenheter och villor och drivs oftast med batterier.

Sortiment (225)

Produktkategorier

Produktkategorier