Brandlarm

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas. Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma. 

Mer information och fakta om brandlarm finns i kunskapsbanken.

Utvalt sortiment (103)

Produktkategorier

Produktkategorier