Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

Nuria - det smarta brandlarmet

• Certifierad enligt EN54 och SBSC 
• Användarvänlig panel
• 7" Resistiv pekskärm (800 x 480 px)
• Modern och funktionell design
• Utanpåliggande eller infälld installation
• Enkel installation med demonterbar elektronik
• Demonterbar dörr för lättare åtkomst till komponenter och anslutningar
• Metallkapsling med måtten 
- 436 x 443 x 110 mm (utanpåliggande)
- 436 x 443 x 28 mm (infälld)

Nuria är en ny generation av brandlarmscentraler där vi integrerar hela linjen av detektorer från Apollo – en av världens marknadsledande leverantörer inom branddetektering. Konfigurationen görs antingen direkt via panelens 7-tums resistiva pekskärm alternativt via datoranslutning, USB-minne eller nätverksanslutning.

Brandlarmscentralen är snabb och enkel att installera och fullt kompatibel med Apollos produkter och protokoll så som nya CoreProtocol och produktserien Soteria. Fördelen med CoreProtocol är att antalet enheter samt längden på slingan kan utökas. Produkterna inom Soteria är även smartare och mer pålitliga vilket ökar tryggheten och minskar risken för fellarm och driftstörningar i anläggningen. 

Nuria har en mörkgrå metallkapsling och kan monteras utanpåliggande eller infälld. Som tillval finns både ett separat dokumentskåp samt batteriskåp i samma färg och storlek som centralen för ett snyggt och enhetligt intryck. Elektroniken kan enkelt tas ut ur kapslingen för att förenkla vid installation, kabeldragning eller underhåll. Brandlarmcentralens dörr kan också enkelt monteras bort och sättas tillbaka med hjälp av två spärrar, vilket effektiviserar installationsprocessen.

Uppbyggnad och funktion

Uppbyggnad och funktion

Adresserbar brandlarmcentral

Brandlarmcentralen är hjärtat i larmsystemet. Den övervakar anläggningens drift och ger larm vid fel eller underhåll. Via centralpanelen ges information om larm, fel och dylikt.

Med ett adresserbart system är det lätt att se exakt vilken detektor eller annan larmenhet som larmar eller behöver underhåll. Det bidrar till ökad säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. 

Adresserbar detektor

Fördelar med adresserbara system är att varje detektor har en unik adress och programmeras individuellt från centralen. Detektorerna kan därför ha olika inställningar för t ex larmnivåer och känslighet.

Larmcentralen övervakar och kommunicerar enskilt med varje detektor. Det ger ett mer driftsäkert system med förenklat underhåll, då varje detektors status övervakas separat.

Adresserbar larmtryckknapp

Adresserbara larmtryckknappar har fördelen att det direkt i centralpanelen går att se vilken knapp som aktiverats och dess placering i klartext. 

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den ska placeras i utrymningsväg på ett avstånd som understiger 30 meter. Finns även som kapslad och är då mer anpassad för utomhusmontering då tryckknappen är vattentät och kapslad enligt IP 67.

Tablåer

Brandförsvarstablå och manöverpanel

Larmlagringstablå

Larmlagringstablåer används för att fördröja automatisk larmöverföring till räddningstjänsten med upp till 10 minuter. Det förhindrar effektivt fellarm och onödiga utryckningar genom att larmorsaken hinner utredas innan larmet vidarekopplas.

Enligt SBF:s regler får en larmlagringstablå endast användas då en utbildad larmorganisation finns på plats. I verksamheter där personal endast finns på plats vissa tider kan larmlagringstablån aktiveras automatiskt via veckoprogram eller ingångsstyrning från centralapparaten.

Larmdon

Sirener och blixtljus är en viktig del i de flesta i brandlarmanläggningar. Vid larm ska de snabbt och effektivt påkalla uppmärksamhet.

De adresserbara larmdonen används i adresserbara brandlarm. De ansluts på samma kabelslinga som detektorer, knap­par och övrig utrustning. Det innebär både enkelt montage och säkrare drift.

Funktioner Nuria

Funktioner Nuria

• Upp till 4 st slingor  
• Upp till 32 st centralapparater och tablåer kan anslutas till ett nätverk
• Kompatibel med Apollo XP95 / Discovery protokoll, (upp till 126 enheter per slinga)
• Kompatibel med Apollo CoreProtocol (Soteria), (upp till 254 enheter per slinga)
• 120 st anpassningsbara sektioner per centralapparat
• Redundant nätverkskommunikation: Ethernet och CAN
• 4 st övervakade spänningsutgångar:
– 2 utgångar för Styrning
– 2 utgångar för Larmdon
• 1 spänningsutgång för Fel  
• 3 växlande reläutgångar, (Larmöverföring Brand, Larmöverföring Fel, Styrningar)
• 2 spänningsutgångar för anslutning av extern utrustning till exempel larmsändare
• 12W effekt per slinga
• 150W strömförsörjning
• Plats för 2 reservkraftbatterier, 12V 14Ah
• Extern batterilåda (som tillval) med plats för upp till 6 batterier 12V / 14Ah
• Händelselista kan exporteras till Micro SD-kort eller USB-minne

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Vad är ett adresserbart brandlarm?

Vad är ett adresserbart brandlarm?

I en adresserbar anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon m m på en gemensam slinga med en databuss där varje komponent har en egen adress. Vid larm kan man se vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats. Det underlättar också installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering.

Adresserbara system ger därför större säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. Varje systemenhet har en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt från manöverpanelen - ett stort plus för den säkerhetsansvarige.

Uppbyggnad och funktion

Uppbyggnad och funktion

Adresserbar brandlarmcentral

Brandlarmcentralen är hjärtat i larmsystemet. Den övervakar anläggningens drift och ger larm vid fel eller underhåll. Via centralpanelen ges information om larm, fel och dylikt.

Med ett adresserbart system är det lätt att se exakt vilken detektor eller annan larmenhet som larmar eller behöver underhåll. Det bidrar till ökad säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. 

Adresserbar detektor

Fördelar med adresserbara system är att varje detektor har en unik adress och programmeras individuellt från centralen. Detektorerna kan därför ha olika inställningar för t ex larmnivåer och känslighet.

Larmcentralen övervakar och kommunicerar enskilt med varje detektor. Det ger ett mer driftsäkert system med förenklat underhåll, då varje detektors status övervakas separat.

Adresserbar larmtryckknapp

Adresserbara larmtryckknappar har fördelen att det direkt i centralpanelen går att se vilken knapp som aktiverats och dess placering i klartext. 

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den ska placeras i utrymningsväg på ett avstånd som understiger 30 meter. Finns även som kapslad och är då mer anpassad för utomhusmontering då tryckknappen är vattentät och kapslad enligt IP 67.

Tablåer

Brandförsvarstablå och manöverpanel

Larmlagringstablå

Larmlagringstablåer används för att fördröja automatisk larmöverföring till räddningstjänsten med upp till 10 minuter. Det förhindrar effektivt fellarm och onödiga utryckningar genom att larmorsaken hinner utredas innan larmet vidarekopplas.

Enligt SBF:s regler får en larmlagringstablå endast användas då en utbildad larmorganisation finns på plats. I verksamheter där personal endast finns på plats vissa tider kan larmlagringstablån aktiveras automatiskt via veckoprogram eller ingångsstyrning från centralapparaten.

Larmdon

Sirener och blixtljus är en viktig del i de flesta i brandlarmanläggningar. Vid larm ska de snabbt och effektivt påkalla uppmärksamhet.

De adresserbara larmdonen används i adresserbara brandlarm. De ansluts på samma kabelslinga som detektorer, knap­par och övrig utrustning. Det innebär både enkelt montage och säkrare drift.

Funktioner Nuria

Funktioner Nuria

• Upp till 4 st slingor  
• Upp till 32 st centralapparater och tablåer kan anslutas till ett nätverk
• Kompatibel med Apollo XP95 / Discovery protokoll, (upp till 126 enheter per slinga)
• Kompatibel med Apollo CoreProtocol (Soteria), (upp till 254 enheter per slinga)
• 120 st anpassningsbara sektioner per centralapparat
• Redundant nätverkskommunikation: Ethernet och CAN
• 4 st övervakade spänningsutgångar:
– 2 utgångar för Styrning
– 2 utgångar för Larmdon
• 1 spänningsutgång för Fel  
• 3 växlande reläutgångar, (Larmöverföring Brand, Larmöverföring Fel, Styrningar)
• 2 spänningsutgångar för anslutning av extern utrustning till exempel larmsändare
• 12W effekt per slinga
• 150W strömförsörjning
• Plats för 2 reservkraftbatterier, 12V 14Ah
• Extern batterilåda (som tillval) med plats för upp till 6 batterier 12V / 14Ah
• Händelselista kan exporteras till Micro SD-kort eller USB-minne

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Vad är ett adresserbart brandlarm?

Vad är ett adresserbart brandlarm?

I en adresserbar anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon m m på en gemensam slinga med en databuss där varje komponent har en egen adress. Vid larm kan man se vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats. Det underlättar också installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering.

Adresserbara system ger därför större säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. Varje systemenhet har en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt från manöverpanelen - ett stort plus för den säkerhetsansvarige.

Relaterat