Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

En man bär skyddssele på ett tak. Han står lutad över en röklucka för att laga den.
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag.

Syftet är att alla SVEBRA-företag ska jobba enligt samma standard. En kund som anlitar en SVEBRA-certifierad servicetekniker för rökluckor kan lita på att teknikern har den utbildning som krävs och att kontroll och underhåll genomförs enligt gällande regelverk. 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Lagar och bestämmelser
 • Brandkunskap
 • Brandgasventilation
 • Rökluckor
 • Risker och säkerhet
 • Praktiska moment
 • Kontroll- och underhållsbesöket
 • Dimensionering
 • Verkliga händelser
 • Examination

Förkunskapskrav för att få delta på grundutbildningen:

 • Praktisk erfarenhet av arbete med röklucka på minst 6 timmar samt genomgått godkänd fallskyddsutbildning
 • Genomförd Introduktionsutbildning brandgasventilation
Kursinformation

Kursinformation

Tid: 2 dagars kurs, 9.00-16.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag.

Syftet är att alla SVEBRA-företag ska jobba enligt samma standard. En kund som anlitar en SVEBRA-certifierad servicetekniker för rökluckor kan lita på att teknikern har den utbildning som krävs och att kontroll och underhåll genomförs enligt gällande regelverk. 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Lagar och bestämmelser
 • Brandkunskap
 • Brandgasventilation
 • Rökluckor
 • Risker och säkerhet
 • Praktiska moment
 • Kontroll- och underhållsbesöket
 • Dimensionering
 • Verkliga händelser
 • Examination

Förkunskapskrav för att få delta på grundutbildningen:

 • Praktisk erfarenhet av arbete med röklucka på minst 6 timmar samt genomgått godkänd fallskyddsutbildning
 • Genomförd Introduktionsutbildning brandgasventilation
Kursinformation

Kursinformation

Tid: 2 dagars kurs, 9.00-16.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

Relaterat

 • Service

Service och underhåll av rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

 • Utbildning

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

 • Kunskapsbank

Vad är en röklucka och vilka krav och regler finns?

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande.

 • Utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

 • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

 • Utbildning

Anläggningsskötare gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.

 • Webbshop

Röklucka FVEL-CE-M 1212

Röklucka FVEL-CE-M 1212

 • Webbshop

Röklucka Fasadmodell

Röklucka Fasadmodell