Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmsanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 till 32 detektorer.

Uppbyggnad och funktion

Brandlarmets uppbyggnad och funktion

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Ett konventionellt brandlarm består normalt av följande delar:

 • Detektor som känner av och indikerar brand.
 • Larmtryckknapp (bibrandskåp) för manuell aktivering av brandlarm.
 • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon.
 • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
 • Larmöverföring - via larmsändare kan fel- och brandlarm sändas t ex till larmcentral. 
 • Orienteringsritningar - ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmsektionerna inritade. Används av t ex räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

Konventionell brandlarmcentral

Centralapparaten i en brandlarmanläggning övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm vid brand eller fel. På centralapparaten kan också systemet testas och detektorsektioner och larmöverföring frånkopplas vid arbete i byggnaden. Sirenerna kopplas på separata larmutgångar. Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men till skillnad från adresserbara system kan man inte se i centralen från vilken specifik detektor larmet kommer.

Konventionell detektor

Det finns flera olika detektorer beroende på användningsområde och miljö. Detektorer delas likt centralapparaterna upp i konventionella och adresserbara/analoga.

Övriga komponenter

Larmtryckknapp

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den bör placeras i utrymningsväg och gångavståndet till larmknappen ska inte vara för långt.

Larmdon

Larmdon bör ge signal med minst 65 dB och i bullriga lokaler med minst 10dB över omgivningsljudet. Där sovande personer ska larmas är lämplig ljudnivå 75dB mätt på plats där sovande har sitt huvud. Det finns olika typer av larmdon:

 • Elektroniskt blixtljus
 • Elektronisk siren
 • Kombinerat blixtljus och siren
 • Larmklocka
Sortiment

Brandlarmcentral Firewall

Firewall kombinerar den senaste tekniken med en modern design, vilket tillsammans med ett enkelt handhavande gör Firewall till ett bra val i många olika applikationer. Den finns i två modeller, en med fyra och en med åtta sektioner.

Den kan även användas som en dörrstängarcentral eller en central för styrning av rökluckor.

Centralen är EN54 certifierad vilket garanterar hög säkerhet och pålitlig drift.

Apollo serie 65 konventionella detektorer

Apollo Serie 65 är ett komplett program detektorer avsedda för Dafos konventionella brandlarm och släcksystem.

Optiska rökdetektorer finns i flera olika utföranden och värmedetektorer finns med fem olika larmtemperaturer från 60 till 100° C.

Samtliga detektorer har samma inkoppling och är utbytbara med varandra. Samma breda utbud av socklar och tillbehör kan användas till alla modeller.

Detektorerna finns även i IS-utförande för EX-klassade och explosionsfarliga miljöer.

Apollo Orbis Marine för fartyg och fordon

För marint bruk och för användning på tåg och fordon finns modeller konstruerade för en mer krävande miljö. De är bland annat funktionsdugliga ner till -40° C och tål mer vibration och fukt än ordinarie detektorer.

Tack vare sin sina goda miljöegenskaper och höga tillförlitlighet används de också flitigt i utsatta industrimiljöer.

Detektorerna är certifierade av många sjöfartsorgan t ex DNV, GL och Lloyds. I det marina programmet finns även en kombinerad rök- och värmedetektor som underlättar val av detektion för framförallt maskinrum.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Uppbyggnad och funktion

Brandlarmets uppbyggnad och funktion

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Ett konventionellt brandlarm består normalt av följande delar:

 • Detektor som känner av och indikerar brand.
 • Larmtryckknapp (bibrandskåp) för manuell aktivering av brandlarm.
 • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon.
 • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
 • Larmöverföring - via larmsändare kan fel- och brandlarm sändas t ex till larmcentral. 
 • Orienteringsritningar - ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmsektionerna inritade. Används av t ex räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

Konventionell brandlarmcentral

Centralapparaten i en brandlarmanläggning övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm vid brand eller fel. På centralapparaten kan också systemet testas och detektorsektioner och larmöverföring frånkopplas vid arbete i byggnaden. Sirenerna kopplas på separata larmutgångar. Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men till skillnad från adresserbara system kan man inte se i centralen från vilken specifik detektor larmet kommer.

Konventionell detektor

Det finns flera olika detektorer beroende på användningsområde och miljö. Detektorer delas likt centralapparaterna upp i konventionella och adresserbara/analoga.

Övriga komponenter

Larmtryckknapp

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den bör placeras i utrymningsväg och gångavståndet till larmknappen ska inte vara för långt.

Larmdon

Larmdon bör ge signal med minst 65 dB och i bullriga lokaler med minst 10dB över omgivningsljudet. Där sovande personer ska larmas är lämplig ljudnivå 75dB mätt på plats där sovande har sitt huvud. Det finns olika typer av larmdon:

 • Elektroniskt blixtljus
 • Elektronisk siren
 • Kombinerat blixtljus och siren
 • Larmklocka
Sortiment

Brandlarmcentral Firewall

Firewall kombinerar den senaste tekniken med en modern design, vilket tillsammans med ett enkelt handhavande gör Firewall till ett bra val i många olika applikationer. Den finns i två modeller, en med fyra och en med åtta sektioner.

Den kan även användas som en dörrstängarcentral eller en central för styrning av rökluckor.

Centralen är EN54 certifierad vilket garanterar hög säkerhet och pålitlig drift.

Apollo serie 65 konventionella detektorer

Apollo Serie 65 är ett komplett program detektorer avsedda för Dafos konventionella brandlarm och släcksystem.

Optiska rökdetektorer finns i flera olika utföranden och värmedetektorer finns med fem olika larmtemperaturer från 60 till 100° C.

Samtliga detektorer har samma inkoppling och är utbytbara med varandra. Samma breda utbud av socklar och tillbehör kan användas till alla modeller.

Detektorerna finns även i IS-utförande för EX-klassade och explosionsfarliga miljöer.

Apollo Orbis Marine för fartyg och fordon

För marint bruk och för användning på tåg och fordon finns modeller konstruerade för en mer krävande miljö. De är bland annat funktionsdugliga ner till -40° C och tål mer vibration och fukt än ordinarie detektorer.

Tack vare sin sina goda miljöegenskaper och höga tillförlitlighet används de också flitigt i utsatta industrimiljöer.

Detektorerna är certifierade av många sjöfartsorgan t ex DNV, GL och Lloyds. I det marina programmet finns även en kombinerad rök- och värmedetektor som underlättar val av detektion för framförallt maskinrum.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Relaterat