Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

Funktion och användning

Släckgas för bemannade utrymmen

Gasen FK 5-1-12 släcker genom att kemiskt reagera med branden. Det krävs 5-6% inblandning i luften för att släcka. Gasen används främst i slutna utrymmen, i första hand för skydd av rum, t ex datahallar, transformatorrum och maskinrum på fartyg.

Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. FK 5-1-12 är inte korrosivt.

Gasen förvaras och transporteras som en vätska. Det mycket låga egentrycket medger enkla transporter och släckmedlet lämpar sig t o m väl för flygfrakt.

Systemen består normalt av en behållare kopplad till ett rörsystem med munstycken. Behållarna är fyllda med FK 5-1-12 och trycksatta med kvävgas till 25 bar. FK 5-1-12 förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet. Behållare finns med kapacitet från 3,75 till 176 kg och behållare och fyllnadsmängd anpassas till objektet som ska skyddas.

Miljö och säkerhet

Miljöaspekter och personsäkerhet

Gasen FK 5-1-12 har sedan lanseringen för 20 år sedan fått en allt större användning. Den lanserades som ett miljövänligt alternativ till halon- och HFC-gaser. Gasen ger en ren släckning som inte förstör känslig utrustning. I släckande koncentration är den inte heller är farlig för människor utan kan användas i bemannade utrymmen.  

På senare tid har nya fakta presenterats som visar att gasen är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden. Exakt när en reglering kommer att träda i kraft är i nuläget oklart. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar vår information löpande när nya fakta presenteras och eventuella beslut om reglering fattas.

Du kan läsa mer om förslaget till regelering av Novec i vårt faktablad "Novec och PFAS-reglering".

 

Funktion och användning

Släckgas för bemannade utrymmen

Gasen FK 5-1-12 släcker genom att kemiskt reagera med branden. Det krävs 5-6% inblandning i luften för att släcka. Gasen används främst i slutna utrymmen, i första hand för skydd av rum, t ex datahallar, transformatorrum och maskinrum på fartyg.

Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. FK 5-1-12 är inte korrosivt.

Gasen förvaras och transporteras som en vätska. Det mycket låga egentrycket medger enkla transporter och släckmedlet lämpar sig t o m väl för flygfrakt.

Systemen består normalt av en behållare kopplad till ett rörsystem med munstycken. Behållarna är fyllda med FK 5-1-12 och trycksatta med kvävgas till 25 bar. FK 5-1-12 förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet. Behållare finns med kapacitet från 3,75 till 176 kg och behållare och fyllnadsmängd anpassas till objektet som ska skyddas.

Miljö och säkerhet

Miljöaspekter och personsäkerhet

Gasen FK 5-1-12 har sedan lanseringen för 20 år sedan fått en allt större användning. Den lanserades som ett miljövänligt alternativ till halon- och HFC-gaser. Gasen ger en ren släckning som inte förstör känslig utrustning. I släckande koncentration är den inte heller är farlig för människor utan kan användas i bemannade utrymmen.  

På senare tid har nya fakta presenterats som visar att gasen är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden. Exakt när en reglering kommer att träda i kraft är i nuläget oklart. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar vår information löpande när nya fakta presenteras och eventuella beslut om reglering fattas.

Du kan läsa mer om förslaget till regelering av Novec i vårt faktablad "Novec och PFAS-reglering".

 

Relaterat

  • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

  • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

  • Produkt

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN20 IN-3/4" Silencer FSN

  • Webbshop

Ljuddämpare för munstycke DN25 IN-1" Silencer FSN

Ljuddämpare för munstycke DN25

  • Utbildning

Anläggningsskötare gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.