Brandskydd och släckmedel för olika behov

Vid brand är det mycket viktigt att brandskyddet är rätt dimensionerat och givetvis tillförlitligt. Dafo erbjuder ett komplett sortiment släckanläggningar. Allt från enkla punktskydd till komplexa totallösningar för rums- och anläggningsskydd. Vi har olika typer av pulver avsedda för olika brandtyper, skum för storskalig släckutrustning och gas för utrustningar där en ren släckning krävs.