Koldioxid (kolsyra)

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Koldioxid späder ut luftens syrehalt

Koldioxid släcker genom att späda ut luftens syrehalt. Det krävs mellan 30 och 50% inblandning i luften för att skapa en obrännbar atmosfär. Koldioxid används främst för känslig maskinutrustning t ex datorer, verkstadsmaskiner, elektrisk utrustning och annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull.

Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Handbrandsläckare finns i storlek 2 eller 5 kg. För större brandrisker används hjulburna aggregat med 20 till 60 kg CO2. Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.

Släckanläggningar med koldioxid som är avsedda att skydda ett helt rum skapar en atmosfär som är livsfarlig, de är därför inte så vanligt förekommande numera. CO2 skall därför i första hand användas i handbrandsläckare och mindre punktskyddsanläggningar, t ex gnistbearbetningsmaskiner, härdkar, lackeringsugnar.

Relaterat