Vatten

Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för släckning av A-bränder.

Vatten som släckmedel är lämpligt i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är glödbrand i fibrösa ämnen, brandtyp A. Det släcker
genom att kyla brandhärden och förhindrar effektivt återantändning.

Vatten i större mängder är ett utmärkt släckmedel som används i stor utsträckning av räddningstjänsten. Det har också börjat användas alltmer i brandsläckare, mycket på grund av att det är en helt miljövänligt släckmetod.

Vattensläckare har utmärkta miljö­egenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hällas i avloppet.

Relaterat

  • Produkt

Vatten- och vätskesläckare

Släckaren släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

  • Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och ska genomsyra allt Dafo gör. Vi arbetar alltmer intensivt för minskad miljö- och klimatpåverkan, för rena affärer, goda arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet.

  • Om oss

Vårt ansvar – din trygghet

För oss handlar hållbart företagande om att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Våra produkter och tjänster ska bidra till att skapa ett säkrare samhälle och tryggare miljöer för våra kunder.

  • Nyhet

Dafo första svenska företag på ESDW

European Sustainable Development Week (ESDW) är ett europeiskt initiativ för att stimulera och synliggöra aktiviteter, projekt och evenemang som främjar hållbar utveckling.

  • Nyhet

Dafo Brand AB ansluter sig till PFAS Movement

Som ett led i arbetet med att fasa ut PFAS ansluter sig Dafo nu till PFAS Movement, ett företagsupprop som drivs av ChemSec med syfte att samla företag som stödjer ett förbud mot PFAS.

  • Nyhet

Stay Safe Talks - Dafos nya talkshow

Inspirerande samtal med intressanta hållbarhetsprofiler.

  • Service

Service och underhåll av brandsläckare

Brandsläckare behöver service och underhåll för att fungera optimalt. En icke fungerande eller skadad brandsläckare kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

  • Nyhet

Dafo växlar upp hållbarhetsarbetet

Dafo Brand växlar upp hållbarhetsarbetet med styrkompass och ambassadörer.