Vatten

Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för släckning av A-bränder.

Vatten som släckmedel är lämpligt i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är glödbrand i fibrösa ämnen, brandtyp A. Det släcker
genom att kyla brandhärden och förhindrar effektivt återantändning.

Vatten i större mängder är ett utmärkt släckmedel som används i stor utsträckning av räddningstjänsten. Det har också börjat användas alltmer i brandsläckare, mycket på grund av att det är en helt miljövänligt släckmetod.

Vattensläckare har utmärkta miljö­egenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hällas i avloppet.

Relaterat