Släckvätska Forrex

Forrex® är en släckvätska som har utvecklats för att kombinera skumsläckarnas enkla hantering med pulvrets höga släckeffekt.

Funktion och användning

Forrex

Forrex är en släckvätska som har utvecklats för att kombinera skumsläckarnas enkla hantering med pulvrets höga släckeffekt. Pulver är det med mest mångsidiga och effektiva släckmedlet och har därför använts i brandsläckare och andra utrustningar där högsta släckeffekt i förhållande till volymen krävs. Nackdelen med pulver har varit nedsmutsning. Pulver är också svårt att effektivt distribuera i långa rörledningar i släcksystem.

Valet mellan pulver och skum har alltid inneburit ett problem – lägre släckeffekt med skum eller begränsad användbarhet med pulver. Forrex är lösningen på problemet.

Forrex är ett vätskebaserat släckmedel som innehåller både släckande kemikalier liknande dem som finns i pulver samt filmbildande fluortensider lika dem som finns i skum. Resultatet blir en släckvätska med lika hög släckeffekt som pulver och lika goda fysikaliska egenskaper som skum

Forrex är särskilt lämplig för användning på fordon. Den släcker effektivt en brand både i brinnande vätskor som diesel, bensin och hydraulolja och i brinnande fibrösa material t ex trä, torv och flis. Släckmedlet slår snabbt och effektivt ner lågorna från t ex dieselolja som flödar från en skadad bränsleledning eller utsprutande hydraulolja under tryck. Vätskan ligger också kvar på en bädd av sågspån, flis eller liknande och hindrar återantändning.

Egenskaper

Egenskaper

Viktiga egenskaper är:

 • Forrex® har väsentligt högre släckeffekt än konventionella skumvätskor. Forrex® släcker med mindre mängder och vid lägre påföringshastigheter vilket gör vätskan speciellt lämplig för handbrandsläckare och mindre släckanläggningar samt sprinkler.
 • Vätskan kan lagras längre tid, i många fall upp till 10 år. Filmskum i premix har en lagringstid på 2 till 5 år.
 • Forrex® kan frostskyddas ner till –30 oC vilket är omöjligt med vanlig skumvätska.
Funktion och användning

Forrex

Forrex är en släckvätska som har utvecklats för att kombinera skumsläckarnas enkla hantering med pulvrets höga släckeffekt. Pulver är det med mest mångsidiga och effektiva släckmedlet och har därför använts i brandsläckare och andra utrustningar där högsta släckeffekt i förhållande till volymen krävs. Nackdelen med pulver har varit nedsmutsning. Pulver är också svårt att effektivt distribuera i långa rörledningar i släcksystem.

Valet mellan pulver och skum har alltid inneburit ett problem – lägre släckeffekt med skum eller begränsad användbarhet med pulver. Forrex är lösningen på problemet.

Forrex är ett vätskebaserat släckmedel som innehåller både släckande kemikalier liknande dem som finns i pulver samt filmbildande fluortensider lika dem som finns i skum. Resultatet blir en släckvätska med lika hög släckeffekt som pulver och lika goda fysikaliska egenskaper som skum

Forrex är särskilt lämplig för användning på fordon. Den släcker effektivt en brand både i brinnande vätskor som diesel, bensin och hydraulolja och i brinnande fibrösa material t ex trä, torv och flis. Släckmedlet slår snabbt och effektivt ner lågorna från t ex dieselolja som flödar från en skadad bränsleledning eller utsprutande hydraulolja under tryck. Vätskan ligger också kvar på en bädd av sågspån, flis eller liknande och hindrar återantändning.

Egenskaper

Egenskaper

Viktiga egenskaper är:

 • Forrex® har väsentligt högre släckeffekt än konventionella skumvätskor. Forrex® släcker med mindre mängder och vid lägre påföringshastigheter vilket gör vätskan speciellt lämplig för handbrandsläckare och mindre släckanläggningar samt sprinkler.
 • Vätskan kan lagras längre tid, i många fall upp till 10 år. Filmskum i premix har en lagringstid på 2 till 5 år.
 • Forrex® kan frostskyddas ner till –30 oC vilket är omöjligt med vanlig skumvätska.

Relaterat

 • Produkt

Gassläcksystem punktskydd

Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar. Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.

 • Produkt

Koldioxid (kolsyra)

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

 • Service

Service av släcksystem för fordon och maskiner

Kontroll ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare. Sker inte service enligt regelverket uppfylls inte försäkringsvillkoren vilken kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada.

 • Produkt

Släcksystem för speciella risker

Brandskydd för speciella risker, som till exempel vindkraftverk, hamnkranar och transformatorer, ställer stora krav på släcksystemet. Släcksystemet måste anpassas efter den specifika miljöns risker och förutsättningar.

 • Produkt

Släcksystem fordon

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror m m. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandsläckningssystem.