Pulver

Pulver är det vanligaste släckmedlet i handbrandsläckare. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Pulversläckare är lämpliga för t ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet. Handbrandsläckare med pulver rekommenderas också för hemmiljö. Pulver används också i större hjulburna aggregat och i automatiska släcksystem för gruvmaskiner och vissa industririsker. Större industribrandförsvar har också brandbilar med stora pulveraggregat och kanoner.

ABC-pulver

ABC-pulver

ABC-pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och är lämpligt för samtliga normala brandtillbud.

Utöver B och C-bränder släcker pulvren även brand i fibrösa ämnen och hindrar återantändning från en glödbädd i papper, trä eller tyg.

Metallbrandpulver

Metallbrandpulver

Aluminium, natrium- och kaliumlegeringar, magnesium och titan är några av många metaller som kan brinna. Brand i dessa metaller sker vid mycket höga temperaturer och kan normalt inte släckas med vatten, koldioxid eller konventionella pulver. Istället finns speciella metallbrandpulver som kapslar in brandhärden, släcker och hindrar återantändning.

BC-pulver

BC-pulver

De första släckmedelspulvren som utvecklades baserades på natriumvätekarbonat, dvs samma ämne som används som bakpulver. Na-pulver uppfyller brandklass B och C. De släcker brand i vätskor och gaser men inte glödbränder i fibrösa material.

På grund av sin begränsade släckeffekt används idag Na-pulver huvudsakligen för övningsändamål. Högeffektiva BC-pulver baseras istället på Kaliumbikarbonat eller andra kaliumföreningar. De kallas K-pulver och förekommer t ex på flygplatser och i den petrokemiska industrin.

ABC-pulver

ABC-pulver

ABC-pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och är lämpligt för samtliga normala brandtillbud.

Utöver B och C-bränder släcker pulvren även brand i fibrösa ämnen och hindrar återantändning från en glödbädd i papper, trä eller tyg.

Metallbrandpulver

Metallbrandpulver

Aluminium, natrium- och kaliumlegeringar, magnesium och titan är några av många metaller som kan brinna. Brand i dessa metaller sker vid mycket höga temperaturer och kan normalt inte släckas med vatten, koldioxid eller konventionella pulver. Istället finns speciella metallbrandpulver som kapslar in brandhärden, släcker och hindrar återantändning.

BC-pulver

BC-pulver

De första släckmedelspulvren som utvecklades baserades på natriumvätekarbonat, dvs samma ämne som används som bakpulver. Na-pulver uppfyller brandklass B och C. De släcker brand i vätskor och gaser men inte glödbränder i fibrösa material.

På grund av sin begränsade släckeffekt används idag Na-pulver huvudsakligen för övningsändamål. Högeffektiva BC-pulver baseras istället på Kaliumbikarbonat eller andra kaliumföreningar. De kallas K-pulver och förekommer t ex på flygplatser och i den petrokemiska industrin.

Relaterat