Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Funktion och användning

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta.

Bränderna skiljer sig väsentligt jämfört med konventionella vätskebränder. Brinnande fett har en temperatur av ca 400° C. Normala B-bränder sker vid en betydligt lägre temperatur i den brinnande vätskan, normalt 50-75° C.

Fettbranden sker vid en temperatur över självantändnings-temperaturen. Det får till följd att återantändning sker efter släckning om inte fettet har kylts under temperaturen för självantändning. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Inget av de befintliga B-släckmedlen uppfyller båda dessa krav. Därför har en ny typ av släckmedel utvecklats och kommit till användning.
De består av en kaliumbaserad saltlösning. Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och bildar bland annat ett tvålliknande ämne.

Den kemiska reaktionen ger en flerfaldig släckeffekt enligt följande:

  • Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över fettet
  • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
  • Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

Släckvätskan är mycket effektivare mot fettbrand än andra släckmedel och vätskeytan hindrar effektivt återantändning.Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. Släcksystem med släckvätska har sålts sedan 80-talet under varumärket Ansulex och har i dessa sammanhang helt ersatt det tidigare använda koldioxidanläggningarna.

Funktion och användning

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta.

Bränderna skiljer sig väsentligt jämfört med konventionella vätskebränder. Brinnande fett har en temperatur av ca 400° C. Normala B-bränder sker vid en betydligt lägre temperatur i den brinnande vätskan, normalt 50-75° C.

Fettbranden sker vid en temperatur över självantändnings-temperaturen. Det får till följd att återantändning sker efter släckning om inte fettet har kylts under temperaturen för självantändning. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Inget av de befintliga B-släckmedlen uppfyller båda dessa krav. Därför har en ny typ av släckmedel utvecklats och kommit till användning.
De består av en kaliumbaserad saltlösning. Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och bildar bland annat ett tvålliknande ämne.

Den kemiska reaktionen ger en flerfaldig släckeffekt enligt följande:

  • Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över fettet
  • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
  • Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

Släckvätskan är mycket effektivare mot fettbrand än andra släckmedel och vätskeytan hindrar effektivt återantändning.Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. Släcksystem med släckvätska har sålts sedan 80-talet under varumärket Ansulex och har i dessa sammanhang helt ersatt det tidigare använda koldioxidanläggningarna.

Relaterat