Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Funktion och användning

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta.

Bränderna skiljer sig väsentligt jämfört med konventionella vätskebränder. Brinnande fett har en temperatur av ca 400° C. Normala B-bränder sker vid en betydligt lägre temperatur i den brinnande vätskan, normalt 50-75° C.

Fettbranden sker vid en temperatur över självantändnings-temperaturen. Det får till följd att återantändning sker efter släckning om inte fettet har kylts under temperaturen för självantändning. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Inget av de befintliga B-släckmedlen uppfyller båda dessa krav. Därför har en ny typ av släckmedel utvecklats och kommit till användning.
De består av en kaliumbaserad saltlösning. Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och bildar bland annat ett tvålliknande ämne.

Den kemiska reaktionen ger en flerfaldig släckeffekt enligt följande:

 • Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över fettet
 • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
 • Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

Släckvätskan är mycket effektivare mot fettbrand än andra släckmedel och vätskeytan hindrar effektivt återantändning.Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. Släcksystem med släckvätska har sålts sedan 80-talet under varumärket Ansulex och har i dessa sammanhang helt ersatt det tidigare använda koldioxidanläggningarna.

Funktion och användning

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta.

Bränderna skiljer sig väsentligt jämfört med konventionella vätskebränder. Brinnande fett har en temperatur av ca 400° C. Normala B-bränder sker vid en betydligt lägre temperatur i den brinnande vätskan, normalt 50-75° C.

Fettbranden sker vid en temperatur över självantändnings-temperaturen. Det får till följd att återantändning sker efter släckning om inte fettet har kylts under temperaturen för självantändning. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

Inget av de befintliga B-släckmedlen uppfyller båda dessa krav. Därför har en ny typ av släckmedel utvecklats och kommit till användning.
De består av en kaliumbaserad saltlösning. Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och bildar bland annat ett tvålliknande ämne.

Den kemiska reaktionen ger en flerfaldig släckeffekt enligt följande:

 • Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över fettet
 • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
 • Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

Släckvätskan är mycket effektivare mot fettbrand än andra släckmedel och vätskeytan hindrar effektivt återantändning.Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. Släcksystem med släckvätska har sålts sedan 80-talet under varumärket Ansulex och har i dessa sammanhang helt ersatt det tidigare använda koldioxidanläggningarna.

Relaterat

 • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

 • Kunskapsbank

Joakim Öhman

Expert släcksystem för restaurangkök

 • Nyhet

Nya regler för kökssläcksystem

Brandskyddsföreningens nya regelverk för kökssläcksystem SBF 508:1 träder i kraft den 31 mars. Reglerna innehåller specifika riktlinjer och krav på installation, skötsel och underhåll för att förbättra brandsäkerheten i köksmiljöer.

 • Nyhet

Dafo certifierade enligt nya normen för kökssläcksystem

Den nya normen SBF 2025 Anläggarfirma kökssläcksystem är utformad för att säkerställa att brandskyddslösningar för kök är effektiva och uppfyller de högsta standarderna för brandsäkerhet.

 • Service

Service av släcksystem för restaurangkök

 • Bransch

Restaurang

Cirka hälften av alla bränder i restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Ett pålitligt släcksystem och bra brandskyddsrutiner säkerställer en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

 • Webbshop

Fettbrandsläckare 6 liter Dafo typ FBDP 6

Fylld med 6 liter släckvätska avsedd för matolja och fett

 • Webbshop

Gummipackning, plan för utl.don 26,5x17x3.3mm

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök