Apollos produkter och protokoll

Nuria är fullt kompatibel med samtliga av Apollos adresserbara produkter och protokoll, som har egenskaper som ett modernt brandlarmsystem bör ha. Apollos nya CoreProtocol och produktserien Soteria ger den allra senaste teknologin inom branddetektering.

Nuria är en modern brandlarmcentral som kan kopplas ihop med hela linjen av detektorer från Apollo – en av världens marknadsledande leverantörer inom branddetektering. Brandlarmscentralen installeras smidigt och är kompatibel med Apollos produkter och protokoll så som CoreProtocol och produktserien Soteria. Tack vare CoreProtocol kan både antalet enheter och längden på slingan utökas. Produkterna inom Soteria är även smartare och mer pålitliga, vilket ökar tryggheten och minskar risken för fellarm och driftstörningar i anläggningen. 

Apollo Soteria

Apollo Soteria

De adresserbara detektorerna från serien Soteria är SBSC-certifierade och tillåter mer avancerad kontroll och konfiguration samtidigt som de är kompatibla med tidigare generationer av Apollos produkter – XP95 och Discovery. Dessutom använder detektorerna den senaste tekniken för branddetektering med PureLight® och CoreProtocol®, som möjliggör att antalet enheter samt längden på slingan kan utökas. Detektorerna behöver inte adresseras vilket gör bytet av en Soteria-detektor mycket enkel. Då brandlarmcentralen Nuria övervakar och kommunicerar individuellt med varje detektor, kan de ha separata inställningar på olika larmnivåer och känsligheter. För speciellt utvalda detektorer kan även förlarm installeras. Produkterna inom Soteria är smartare och mer pålitliga, vilket ökar tryggheten och minskar risken för fellarm och drift­störningar i anläggningen.

Apollo XP95

Apollo XP95

De adresserbara detektorerna i serien XP95 är driftsäkra och stabila samt godkända enligt EN54 och SBSC. Serien har en unik detektorkonstruktion som tillsammans med en inbyggd utvärderingsalgoritm ger snabb och säker detektering i många olika applikationer. Varje detektor får en unik adress, vilken ställs in i adresskortet i detektorsockeln. Samtliga detektorer ansluts på samma kabelslinga tillsammans med larmdon, knappar och övriga enheter vilket ger både enkelt montage och säkrare drift.

Apollo REACH Wireless

Apollo REACH Wireless

Det trådlösa brandlarmet Apollo REACH Wireless underlättar installation där kabelbunden installation inte är aktuell. Om utrymmet är svårt att nå med kablage, om detektorplaceringen ska kunna ändras trådlöst eller om synliga kablar inte önskas, kan REACH Wireless passa även i de mest krävande miljöer så som i kulturhistoriska byggnader eller på glastak i kontorslandskap. REACH Wireless är kompatibel med alla Apollos adresserbara system, vilket gör den både flexibel och pålitlig. Den befintliga brandlarmsanläggningen kan på ett enkelt och smidigt sätt utökas via en slingmodul ansluten till detektorslingan. Därmed kan trådlösa enheter lätt adderas till den trådbundna slingan. Samtliga REACH enheter får en egen adress och är kontinuerligt övervakade av brandlarmscentralen.

 

Apollo Soteria

Apollo Soteria

De adresserbara detektorerna från serien Soteria är SBSC-certifierade och tillåter mer avancerad kontroll och konfiguration samtidigt som de är kompatibla med tidigare generationer av Apollos produkter – XP95 och Discovery. Dessutom använder detektorerna den senaste tekniken för branddetektering med PureLight® och CoreProtocol®, som möjliggör att antalet enheter samt längden på slingan kan utökas. Detektorerna behöver inte adresseras vilket gör bytet av en Soteria-detektor mycket enkel. Då brandlarmcentralen Nuria övervakar och kommunicerar individuellt med varje detektor, kan de ha separata inställningar på olika larmnivåer och känsligheter. För speciellt utvalda detektorer kan även förlarm installeras. Produkterna inom Soteria är smartare och mer pålitliga, vilket ökar tryggheten och minskar risken för fellarm och drift­störningar i anläggningen.

Apollo XP95

Apollo XP95

De adresserbara detektorerna i serien XP95 är driftsäkra och stabila samt godkända enligt EN54 och SBSC. Serien har en unik detektorkonstruktion som tillsammans med en inbyggd utvärderingsalgoritm ger snabb och säker detektering i många olika applikationer. Varje detektor får en unik adress, vilken ställs in i adresskortet i detektorsockeln. Samtliga detektorer ansluts på samma kabelslinga tillsammans med larmdon, knappar och övriga enheter vilket ger både enkelt montage och säkrare drift.

Apollo REACH Wireless

Apollo REACH Wireless

Det trådlösa brandlarmet Apollo REACH Wireless underlättar installation där kabelbunden installation inte är aktuell. Om utrymmet är svårt att nå med kablage, om detektorplaceringen ska kunna ändras trådlöst eller om synliga kablar inte önskas, kan REACH Wireless passa även i de mest krävande miljöer så som i kulturhistoriska byggnader eller på glastak i kontorslandskap. REACH Wireless är kompatibel med alla Apollos adresserbara system, vilket gör den både flexibel och pålitlig. Den befintliga brandlarmsanläggningen kan på ett enkelt och smidigt sätt utökas via en slingmodul ansluten till detektorslingan. Därmed kan trådlösa enheter lätt adderas till den trådbundna slingan. Samtliga REACH enheter får en egen adress och är kontinuerligt övervakade av brandlarmscentralen.

 

Relaterat

  • Produkt

Smart adresserbart brandlarm

Den adresserbara brandlarmcentralen Nuria är en modern och funktionell centralapparat som är godkänd enligt EN54-2/4 samt SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Centralen är hjärtat i brandlarmsystemet och övervakar anläggningens drift.

  • Nyhet

Dafo lanserar nytt brandlarm

Nuria är en modern brandlarmcentral där hela linjen detektorer från Apollo Fire kan integreras.

  • Nyhet

Rexel ny samarbetspartner till Dafo

Genom att ingå partnerskap med Rexel kommer elinstallatörer och brandlarmsföretag över hela Sverige förses med Dafos brandlarmsystem och detektorer.

  • Produkt

Nuria - det moderna brandlarmet

Den senaste teknologin inom branddetektering som möjliggör snabbare och säkrare insatser.

  • Produkt

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

  • Bransch

Högteknologiska lösningar för industri

En industrimiljö kan vara skadlig för hälsan på många olika sätt. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter som skyddar liv, egendom och verksamhet i industrin.

  • Kunskapsbank

Hur fungerar ett brandlarm?

Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser.

  • Webbshop

Adresserbar dörrhållarmagnet 200N

Adresserbar dörrhållarmagnet 200N