Brandsläckare

Handbrandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, vatten, skum, koldioxid och flera andra släckmedel. I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar medan designade släckare blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer. Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3.