Konstruktion av brandsläckare

Brandsläckare ska vara tillverkade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkta. Tre huvudtyper av släckare finns: koldioxid-, patron- samt tryckladdade släckare.

Tryckladdade brandsläckare

Tryckladdad släckare

I brandsläckaren förvaras släckmedlet i en trycksatt behållare med ventil och stigarrör. Trycksättning sker med nitrogen/kvävgas, 7 till 15 bar. Vid användning öppnas ventilen och släckmedlet trycks ut via stigarrör, ventil och slang eller munstycke.

Ventilen är tillverkad i mässing. Den är försedd med manometer för att övervaka trycket i behållaren. På vissa modeller är ventilen försedd med en testnippel för att koppla på en extern manometer för extra kontroll av trycket. På många modeller har även ventilen ett sprängbleck.
Blecket öppnar vid onaturlig tryckstegring i behållaren t ex om den utsätts för brand.

Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerat eller rostfritt stål. En lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. På 2 liters släckaren är avtryckare och säkring tillverkade i plast och integrerade i skyddskåpan.

De mindre släckarna (1-2 kg/liter) har normalt ett munstycke direkt i ventilen. Övriga har en slang med munstycke. Vätskesläckarna har ett duschmunstycke som sprider och fördelar släckmedlet i mindre droppar. Behållaren på vatten och skumsläckare är invändigt försedd med ett lager av korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

 

Patronsläckare

Patronsläckare

I patronsläckaren är släckmedelsbehållaren normalt inte trycksatt. Drivgasen finns i en separat patron som aktiveras när släckaren ska användas. Patronen är fylld med koldioxid, CO2, eller kvävgas N2. Behållaren är försedd med stigarrör, ventil med utlösningsmekanism med en slang med slangventil. Brandsläckaren aktiveras genom att utlösningsmekanismen öppnas. Då trycksätts behållaren och flödet regleras med slangventilen

Behållarventilen har normalt ett sprängbleck eller en övertrycksventil för att förhindra övertryck t ex vid upphettning.

I vissa modeller förvaras skummet i en separat patron. Skummet blandas med vattnet först när släckaren aktiveras. När drivgaspatronen öppnas strömmar gasen ner i skumpatronen. Skummet pressas ut och blandas med vattnet. Fördelen med dessa släckare är att skummet förvaras i koncentrat och på så vis har längre livslängd och bättre släckeffekt när det väl ska användas.

Lika de tryckladdade släckarna har vätskesläckarna invändig beläggning och duschmunstycke.

Koldioxidsläckare

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare består av en gasflaska fylld med koldioxid, CO2. Behållaren kan vara tillverkad i aluminium eller stål. I behållaren är koldioxiden till största delen komprimerad till vätska. Trycket är 55 bar vid 20o C. Trycket varierar stort med temperaturen och är t ex 140 bar vid 40o C.

I och med att behållaren är försedd med stigarrör strömmar koldioxiden ut i vätskefas. I munstycket förångas en del av koldioxiden och resten förvandlas till kolsyresnö. Munstycket är utformat som en tratt och ger en bra kastlängd och en fördelning mellan kolsyresnö och gas.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerat eller rostfritt stål. En säkring spärrar mot vådautlösning.

Här kan du läsa mer om koldioxidsläckare!

Tryckladdade brandsläckare

Tryckladdad släckare

I brandsläckaren förvaras släckmedlet i en trycksatt behållare med ventil och stigarrör. Trycksättning sker med nitrogen/kvävgas, 7 till 15 bar. Vid användning öppnas ventilen och släckmedlet trycks ut via stigarrör, ventil och slang eller munstycke.

Ventilen är tillverkad i mässing. Den är försedd med manometer för att övervaka trycket i behållaren. På vissa modeller är ventilen försedd med en testnippel för att koppla på en extern manometer för extra kontroll av trycket. På många modeller har även ventilen ett sprängbleck.
Blecket öppnar vid onaturlig tryckstegring i behållaren t ex om den utsätts för brand.

Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerat eller rostfritt stål. En lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. På 2 liters släckaren är avtryckare och säkring tillverkade i plast och integrerade i skyddskåpan.

De mindre släckarna (1-2 kg/liter) har normalt ett munstycke direkt i ventilen. Övriga har en slang med munstycke. Vätskesläckarna har ett duschmunstycke som sprider och fördelar släckmedlet i mindre droppar. Behållaren på vatten och skumsläckare är invändigt försedd med ett lager av korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

 

Patronsläckare

Patronsläckare

I patronsläckaren är släckmedelsbehållaren normalt inte trycksatt. Drivgasen finns i en separat patron som aktiveras när släckaren ska användas. Patronen är fylld med koldioxid, CO2, eller kvävgas N2. Behållaren är försedd med stigarrör, ventil med utlösningsmekanism med en slang med slangventil. Brandsläckaren aktiveras genom att utlösningsmekanismen öppnas. Då trycksätts behållaren och flödet regleras med slangventilen

Behållarventilen har normalt ett sprängbleck eller en övertrycksventil för att förhindra övertryck t ex vid upphettning.

I vissa modeller förvaras skummet i en separat patron. Skummet blandas med vattnet först när släckaren aktiveras. När drivgaspatronen öppnas strömmar gasen ner i skumpatronen. Skummet pressas ut och blandas med vattnet. Fördelen med dessa släckare är att skummet förvaras i koncentrat och på så vis har längre livslängd och bättre släckeffekt när det väl ska användas.

Lika de tryckladdade släckarna har vätskesläckarna invändig beläggning och duschmunstycke.

Koldioxidsläckare

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare består av en gasflaska fylld med koldioxid, CO2. Behållaren kan vara tillverkad i aluminium eller stål. I behållaren är koldioxiden till största delen komprimerad till vätska. Trycket är 55 bar vid 20o C. Trycket varierar stort med temperaturen och är t ex 140 bar vid 40o C.

I och med att behållaren är försedd med stigarrör strömmar koldioxiden ut i vätskefas. I munstycket förångas en del av koldioxiden och resten förvandlas till kolsyresnö. Munstycket är utformat som en tratt och ger en bra kastlängd och en fördelning mellan kolsyresnö och gas.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerat eller rostfritt stål. En säkring spärrar mot vådautlösning.

Här kan du läsa mer om koldioxidsläckare!

Relaterat