Övriga släckare

För vissa användningsområden ställs lite extra krav på brandsläckaren. T ex fettbrandsläckare, metallbrandsläckare, frostskyddade och antimagnetiska släckare.

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare

Nästan hälften av alla bränder på hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindrar återantändning.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. De tidigare använda CO2-släckarna ersätts eller kompletteras.

Släckaren är på 6 liter och uppfyller standarden SS-EN 3 och är klassad för släckning av fettbrand.

Miljösläckare

Miljösläckare

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan

I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd. Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen. 

Skumsläckare utan fluortensider 

Dafo är först ut med att lansera landets första fluorfria brandsläckare som trots detta har släckeffekt mot vätskebränder.

Handbrandsläckarskum som släcker bränder i bensin, olja m m - så kallad B-brand har alltid innehållit fluor för att kunna släcka dessa vätskebränder.

Vår nya fluorfria skumsläckare är helt fri från fluortensider och lösningsmedel och ger en pålitlig och effektiv släckning. 

Skumsläckare med skumpatron

I standardsläckare är vatten och skumvätska blandade med varandra i behållaren. Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning. Det gör släckaren överlägsen tryckladdade modeller både vad gäller släckeffekt och miljöpåverkan.

Livslängd på skummet och omladdningsintervall mångdubblas. Vid användning har man alltid högsta släckeffekt eftersom skummet är nyblandat med vattnet.

Vatten- och vätskesläckare

Vatten- och vätskesläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vatten- och vätskesläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Metallbrandsläckare

Metallbrandsläckare

Aluminium, natrium- och kaliumlegeringar, magnesium och titan är bara några av många metaller som kommer till allt större användning inom industrin. Brand i dessa metaller sker vid mycket höga tempera­turer och kan normalt inte släckas med vatten, koldioxid eller konventionella pulver. Istället finns speciella metallbrand­pulver som kapslar in brandhärden, släcker och hindrar återantändning.

Vi har två modeller av brandsläckare avsedda för metallbrand, en tryckladdad och en patronladdad.

Konstruktion

Både den tryckladdade och patronladdade modellen är fyllda med metallbrandpulver. Metallbrandpulver ska spridas över brandhärden försiktigt, så att det faller ner över branden och kapslar in den brinnande metallen. Släckarna är därför försedda med en konad tratt som gör att påföringen av pulver sker mjukt.

Litiumbatterisläckare

Litiumbatterisläckare

Litiumjonbatterier innebär en speciell brandrisk och med dess stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel även för små enheter för att uppnå tillräcklig kylning.

Litiumbatterisläckaren är en brandsläckare som är utrustad med en släcklans. Fördelen med lans är att man kan komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar. Tömningstiden är lång.

Exempel på släckområde:

- Mobiltelefon
- Surfplatta
- Bärbar dator

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare

Nästan hälften av alla bränder på hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindrar återantändning.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. De tidigare använda CO2-släckarna ersätts eller kompletteras.

Släckaren är på 6 liter och uppfyller standarden SS-EN 3 och är klassad för släckning av fettbrand.

Miljösläckare

Miljösläckare

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan

I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd. Den senaste tiden har användandet av flourtensider ifrågasatts ur miljöperspektiv. Fluor är svårt att bryta ned och vissa typer har spårats i naturen och på övningsplatser många år efter utsläpp. Det pågår därför ett arbete för att minska fluoranvändningen. 

Skumsläckare utan fluortensider 

Dafo är först ut med att lansera landets första fluorfria brandsläckare som trots detta har släckeffekt mot vätskebränder.

Handbrandsläckarskum som släcker bränder i bensin, olja m m - så kallad B-brand har alltid innehållit fluor för att kunna släcka dessa vätskebränder.

Vår nya fluorfria skumsläckare är helt fri från fluortensider och lösningsmedel och ger en pålitlig och effektiv släckning. 

Skumsläckare med skumpatron

I standardsläckare är vatten och skumvätska blandade med varandra i behållaren. Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning. Det gör släckaren överlägsen tryckladdade modeller både vad gäller släckeffekt och miljöpåverkan.

Livslängd på skummet och omladdningsintervall mångdubblas. Vid användning har man alltid högsta släckeffekt eftersom skummet är nyblandat med vattnet.

Vatten- och vätskesläckare

Vatten- och vätskesläckare är lämpliga i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vatten- och vätskesläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Metallbrandsläckare

Metallbrandsläckare

Aluminium, natrium- och kaliumlegeringar, magnesium och titan är bara några av många metaller som kommer till allt större användning inom industrin. Brand i dessa metaller sker vid mycket höga tempera­turer och kan normalt inte släckas med vatten, koldioxid eller konventionella pulver. Istället finns speciella metallbrand­pulver som kapslar in brandhärden, släcker och hindrar återantändning.

Vi har två modeller av brandsläckare avsedda för metallbrand, en tryckladdad och en patronladdad.

Konstruktion

Både den tryckladdade och patronladdade modellen är fyllda med metallbrandpulver. Metallbrandpulver ska spridas över brandhärden försiktigt, så att det faller ner över branden och kapslar in den brinnande metallen. Släckarna är därför försedda med en konad tratt som gör att påföringen av pulver sker mjukt.

Litiumbatterisläckare

Litiumbatterisläckare

Litiumjonbatterier innebär en speciell brandrisk och med dess stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel även för små enheter för att uppnå tillräcklig kylning.

Litiumbatterisläckaren är en brandsläckare som är utrustad med en släcklans. Fördelen med lans är att man kan komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar. Tömningstiden är lång.

Exempel på släckområde:

- Mobiltelefon
- Surfplatta
- Bärbar dator

Relaterat