Koldioxidsläckare

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Koldioxidsläckaren används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Flera röda koldioxidsläckare står tillsammans mot mörk bakgrund. Släckarna har vit text och svart munstycke.
Användningsområde

Användningsområde

Koldioxidläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Brandsläckarna med koldioxid används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.

Konstruktion

Konstruktion

Koldioxidsläckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt CE-märkta. På Dafo-släckarna är behållarna av aluminium eller stål. De är lackerade med slagtålig epoxylack.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram koldioxidsläckare
Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KS 2 SBS CO2 2 kg 34B 5,2 kg 10-5002-20
KS 5 SE CO2 5 kg 89B 12,6 kg 10-5005-20
Modellprogram Dafo Core

Modellprogram koldioxidsläckare Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KC 2 S CO2 2 kg 34B 6,3 kg 10-5002-60
KC 5 S CO2 5 kg 89B 13,9 kg 10-5005-60
Frågor & svar

Vad är en koldioxidsläckare?

Koldioxidsläckare är en brandsläckare som är effektiv vid brand i maskiner och elektrisk utrustning.

Vilka är fördelarna med koldioxidsläckare?

Den stora fördelen med en koldioxidsläckare är att det är ett rent släckmedel som inte lämnar några rester efter sig.

Vad kostar en koldioxidsläckare?

Släckarna finns i flera olika storlekar, färger och utförande. Kontakta oss på Dafo så tar vi fram pris på den modellen som passar dig.

Behöver en koldioxidsläckare fyllas efter användning?

Ja, koldioxidsläckare ska, likväl som alla brandsläckare, fyllas efter användning.

Behövs en koldioxidsläckare hemma?

Generellt nej, om du inte har förhöjd brandrisk i form av elektrisk utrustning eller brännbara vätskor.

Var köper man koldioxidsläckare?

Varmt välkommen att köpa dem hos oss på Dafo Brand!

Hur kontrollerar man en koldioxidsläckare?

Man kontrollerar att plomberingen inte är bruten samt väger behållaren för att säkerställa att ingen koldioxid har läckt ut.

Varför har koldioxidsläckaren ingen manometer?

En koldioxidsläckare räknas som en gasflaska där släckmedlet fungerar även som drivgas och därför behövs ingen manometer.

Vilka temperaturer tål koldioxidsläckaren?

I de flesta fall -30 till +60 °C.

Vilket tryck ska koldioxidsläckaren ha?

De flesta modellerna ligger på 55 Bar.

Användningsområde

Användningsområde

Koldioxidläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Brandsläckarna med koldioxid används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.

Konstruktion

Konstruktion

Koldioxidsläckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt CE-märkta. På Dafo-släckarna är behållarna av aluminium eller stål. De är lackerade med slagtålig epoxylack.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram koldioxidsläckare
Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KS 2 SBS CO2 2 kg 34B 5,2 kg 10-5002-20
KS 5 SE CO2 5 kg 89B 12,6 kg 10-5005-20
Modellprogram Dafo Core

Modellprogram koldioxidsläckare Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KC 2 S CO2 2 kg 34B 6,3 kg 10-5002-60
KC 5 S CO2 5 kg 89B 13,9 kg 10-5005-60
Frågor & svar

Vad är en koldioxidsläckare?

Koldioxidsläckare är en brandsläckare som är effektiv vid brand i maskiner och elektrisk utrustning.

Vilka är fördelarna med koldioxidsläckare?

Den stora fördelen med en koldioxidsläckare är att det är ett rent släckmedel som inte lämnar några rester efter sig.

Vad kostar en koldioxidsläckare?

Släckarna finns i flera olika storlekar, färger och utförande. Kontakta oss på Dafo så tar vi fram pris på den modellen som passar dig.

Behöver en koldioxidsläckare fyllas efter användning?

Ja, koldioxidsläckare ska, likväl som alla brandsläckare, fyllas efter användning.

Behövs en koldioxidsläckare hemma?

Generellt nej, om du inte har förhöjd brandrisk i form av elektrisk utrustning eller brännbara vätskor.

Var köper man koldioxidsläckare?

Varmt välkommen att köpa dem hos oss på Dafo Brand!

Hur kontrollerar man en koldioxidsläckare?

Man kontrollerar att plomberingen inte är bruten samt väger behållaren för att säkerställa att ingen koldioxid har läckt ut.

Varför har koldioxidsläckaren ingen manometer?

En koldioxidsläckare räknas som en gasflaska där släckmedlet fungerar även som drivgas och därför behövs ingen manometer.

Vilka temperaturer tål koldioxidsläckaren?

I de flesta fall -30 till +60 °C.

Vilket tryck ska koldioxidsläckaren ha?

De flesta modellerna ligger på 55 Bar.

Filmer

  • Koldioxidsläckare Dafo Premium - Produktutbud

  • Koldioxidsläckare Dafo Premium - Instruktionsfilm

  • Koldioxidsläckare Dafo Core - Produktutbud

  • Koldioxidsläckare Dafo Core - Instruktionsfilm

Relaterat