Koldioxidsläckare

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Koldioxidsläckaren används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Användningsområde

Användningsområde

Koldioxidläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Brandsläckarna med koldioxid används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.

Konstruktion

Konstruktion

Koldioxidsläckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt CE-märkta. På Dafo-släckarna är behållarna av aluminium eller stål. De är lackerade med slagtålig epoxylack.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram koldioxidsläckare
Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KS 2 SBS CO2 2 kg 34B 5,2 kg 10-5002-20
KS 5 SE CO2 5 kg 89B 12,6 kg 10-5005-20
Modellprogram Dafo Core

Modellprogram koldioxidsläckare Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KC 2 S CO2 2 kg 34B 6,3 kg 10-5002-60
KC 5 S CO2 5 kg 89B 13,9 kg 10-5005-60
Användningsområde

Användningsområde

Koldioxidläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Brandsläckarna med koldioxid används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.

Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.

Konstruktion

Konstruktion

Koldioxidsläckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt CE-märkta. På Dafo-släckarna är behållarna av aluminium eller stål. De är lackerade med slagtålig epoxylack.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram koldioxidsläckare
Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KS 2 SBS CO2 2 kg 34B 5,2 kg 10-5002-20
KS 5 SE CO2 5 kg 89B 12,6 kg 10-5005-20
Modellprogram Dafo Core

Modellprogram koldioxidsläckare Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
KC 2 S CO2 2 kg 34B 6,3 kg 10-5002-60
KC 5 S CO2 5 kg 89B 13,9 kg 10-5005-60

Filmer

  • Koldioxidsläckare Dafo Premium - Produktutbud

  • Koldioxidsläckare Dafo Premium - Instruktionsfilm

  • Koldioxidsläckare Dafo Core - Produktutbud

  • Koldioxidsläckare Dafo Core - Instruktionsfilm

Relaterat