Skumsläckare

Skumsläckare släcker effektivt både A-bränder - brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor.

Användningsområde

Användningsområde

Brandsläckare med skumvätska släcker effektivt både A-bränder - brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor. Skumsläckarna används därför i butiker, kontor och offentliga lokaler där det krävs ett effektivt brandskydd. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för hotell, bostäder och sjukhus.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning, där man har blandade brandrisker men vill undvika nedskräpningen med pulver.

Ett effektivt duschmunstycke gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida skummet över stora ytor. Skummet flyter ut av sig själv över brandhärden, släcker och ligger kvar som skydd mot återantändning. Duschmunstycket gör också att strålen inte leder ström och släckaren kan användas mot strömförande elektrisk utrustning upp till 1 000 volt på en meters avstånd, utan risk för användaren.

Konstruktion

Konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkta.

Samtliga behållare är av stål och lackerade med slagtålig epoxylack och invändigt belagda med en högkvalitativ plastbeläggning som förhindrar korrosion. Ventilen är tillverkad av mässing. Släckarna har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål alternativt lackerad metall.

Släckarna är fyllda med filmbildande skum och trycksatta med kvävgas till 7 alternativt 15 bar. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Våra brandsläckare är försedda med en plastfot som skyddar behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckarna levereras med väggfäste. En spännbandshållare finns som tillbehör.

Som alternativ finns skumsläckare med rostfri behållare, frostskyddad och med alkoholbeständigt skum.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Fluortensider

Fram till år 2021 innehöll alla skum­släckare på den svenska marknaden filmbildande skum, där fluor är den ingrediens som har varit avgörande
för hög släckeffekt.

Fluor påverkar dock miljön och innebär en hälsorisk för djur och människor. Skumsläckare med fluor kommer därför att utfasas och på sikt förbjudas.

Dafo kan redan nu erbjuda fluorfria skumsläckare med hög släckeffekt både mot brandklass A och B. Den patenterade munstycke­konstruktionen tillsammans med nyutvecklade skumvätskor ger en effektiv släckare mot de flesta bränder.

Omhändertagande av skum

Vid kassering av brandsläckare och vid omladdning omhändertar vi brandskummet och sänder det för destruktion. Skummet fylls i 1000-liters Cipaxtankar som hämtas av vår avfallsentreprenör. Det skickas sedan vidare till en förbränningsanläggning där det eldas upp. För att kunna förbränna skum blandas det först ut med oljerester. Vid förbränningen återvinns energin och används för t ex uppvärmningsändamål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SD6  Glorilight 6 lit 21A 183B 9,5 kg 10-3006-20
SU 6 PX Imprex Eco 6 lit 43A 183B 10,3 kg 10-3009-24
SD 9  Glorilight 9 lit 27A 233B 14,6 kg 10-3009-20
SU 9 PX Imprex Eco 9 lit 55A 233B 14,9 kg 10-3009-24
SDPFF 9 Imprex FF EcoB 9 lit 27A 233B 14,9 kg 10-3009-28


Frostskyddad rostfri behållare

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SA 9 PF Sealfire 9 lit 34A 233B 75C 15 kg 10-3009-40


Dafo Premium 6 och 9 liter är försedda med handtag och avtryckare i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Core

Modellprogram Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SK 6 S Fomtec EXT PLUS 6 lit 21A 144B 10,1 kg 10-3006-60
SK 9 S Fomtec EXT PLUS 9 lit 34A 233B 14,7 kg 10-3009-60


Dafo Core är försedd med handtag och avtryckare i rostfritt stål.

Användningsområde

Användningsområde

Brandsläckare med skumvätska släcker effektivt både A-bränder - brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor. Skumsläckarna används därför i butiker, kontor och offentliga lokaler där det krävs ett effektivt brandskydd. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för hotell, bostäder och sjukhus.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning, där man har blandade brandrisker men vill undvika nedskräpningen med pulver.

Ett effektivt duschmunstycke gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida skummet över stora ytor. Skummet flyter ut av sig själv över brandhärden, släcker och ligger kvar som skydd mot återantändning. Duschmunstycket gör också att strålen inte leder ström och släckaren kan användas mot strömförande elektrisk utrustning upp till 1 000 volt på en meters avstånd, utan risk för användaren.

Konstruktion

Konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkta.

Samtliga behållare är av stål och lackerade med slagtålig epoxylack och invändigt belagda med en högkvalitativ plastbeläggning som förhindrar korrosion. Ventilen är tillverkad av mässing. Släckarna har inbyggt sprängbleck som skyddar mot överhettning. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål alternativt lackerad metall.

Släckarna är fyllda med filmbildande skum och trycksatta med kvävgas till 7 alternativt 15 bar. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Våra brandsläckare är försedda med en plastfot som skyddar behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckarna levereras med väggfäste. En spännbandshållare finns som tillbehör.

Som alternativ finns skumsläckare med rostfri behållare, frostskyddad och med alkoholbeständigt skum.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Fluortensider

Fram till år 2021 innehöll alla skum­släckare på den svenska marknaden filmbildande skum, där fluor är den ingrediens som har varit avgörande
för hög släckeffekt.

Fluor påverkar dock miljön och innebär en hälsorisk för djur och människor. Skumsläckare med fluor kommer därför att utfasas och på sikt förbjudas.

Dafo kan redan nu erbjuda fluorfria skumsläckare med hög släckeffekt både mot brandklass A och B. Den patenterade munstycke­konstruktionen tillsammans med nyutvecklade skumvätskor ger en effektiv släckare mot de flesta bränder.

Omhändertagande av skum

Vid kassering av brandsläckare och vid omladdning omhändertar vi brandskummet och sänder det för destruktion. Skummet fylls i 1000-liters Cipaxtankar som hämtas av vår avfallsentreprenör. Det skickas sedan vidare till en förbränningsanläggning där det eldas upp. För att kunna förbränna skum blandas det först ut med oljerester. Vid förbränningen återvinns energin och används för t ex uppvärmningsändamål.

Modellprogram Dafo Premium

Modellprogram Dafo Premium

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SD6  Glorilight 6 lit 21A 183B 9,5 kg 10-3006-20
SU 6 PX Imprex Eco 6 lit 43A 183B 10,3 kg 10-3009-24
SD 9  Glorilight 9 lit 27A 233B 14,6 kg 10-3009-20
SU 9 PX Imprex Eco 9 lit 55A 233B 14,9 kg 10-3009-24
SDPFF 9 Imprex FF EcoB 9 lit 27A 233B 14,9 kg 10-3009-28


Frostskyddad rostfri behållare

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SA 9 PF Sealfire 9 lit 34A 233B 75C 15 kg 10-3009-40


Dafo Premium 6 och 9 liter är försedda med handtag och avtryckare i rostfritt stål.

Modellprogram Dafo Core

Modellprogram Dafo Core

För mer information och tekniska data om varje brandsläckare, se varje modells separata sida i webbshopen.

Modell Släckmedel Mängd Effektkl. Vikt Art.nr
SK 6 S Fomtec EXT PLUS 6 lit 21A 144B 10,1 kg 10-3006-60
SK 9 S Fomtec EXT PLUS 9 lit 34A 233B 14,7 kg 10-3009-60


Dafo Core är försedd med handtag och avtryckare i rostfritt stål.

Relaterat