Vatten- och vätskesläckare

Släckaren släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

Vatten- och vätskesläckare är lämpliga brandsläckare i offentliga miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Skillnaden mellan vatten- och vätskesläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt mot en vattensläckare.

Släckarna är helt fria från fluortensider, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

Vattensläckare

Vattensläckare

Vattensläckaren är fylld med vatten och trycksatt med kvävgas. Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för släckning av A-bränder.

Den främsta fördelen med vattensläckare är den har har utmärkta miljö­egenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hällas i avloppet.

Vätskesläckare

Vätskesläckare

Vätskesläckaren innehåller vatten med tillsats av bl a ammoniumsulfat som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt än vattensläckaren. 

Effektklassen är hela 55A, vilket är den högsta klassningen för A-brand.

Konstruktion

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam­europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med vatten respektive vatten med tillsats och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Den robusta konstruktionen i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafosläckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Den främsta fördelen med vattensläckare är den begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hällas i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för destruktion.

Vattensläckaren kan väljas t ex på museer eller liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Vattensläckare

Vattensläckare

Vattensläckaren är fylld med vatten och trycksatt med kvävgas. Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för släckning av A-bränder.

Den främsta fördelen med vattensläckare är den har har utmärkta miljö­egenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hällas i avloppet.

Vätskesläckare

Vätskesläckare

Vätskesläckaren innehåller vatten med tillsats av bl a ammoniumsulfat som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en högre släckeffekt än vattensläckaren. 

Effektklassen är hela 55A, vilket är den högsta klassningen för A-brand.

Konstruktion

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam­europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med vatten respektive vatten med tillsats och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Den robusta konstruktionen i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafosläckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Den främsta fördelen med vattensläckare är den begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hällas i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för destruktion.

Vattensläckaren kan väljas t ex på museer eller liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Filmer

  • Vätskesläckare Dafo Premium - Produktutbud och teknisk data

  • Vätskesläckare Dafo Premium - Instruktionsfilm

Relaterat