Första Hjälpen HLR-utbildning

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

HLR utförs. Bilden visar kompressioner som görs på bröst.

När som helst kan det hända att en kollega, kund eller familjemedlem får hjärstopp, slutar andas och saknar puls. Då gäller det att snabbt och korrekt undersöka den skadade, larma och ta hand om personen. Tack vare en HLR-utbildning ökar chanserna för att personen kan räddas.

På utbildningen får deltagarna lära sig hur man ska avgöra om en livlös person har andnings- och hjärtstopp och vilken livräddande behandling som krävs. Vi erbjuder första hjälpen-utbildningar både till privatpersoner och företag. Utbildningen hålls både i vårt huvudkontor i Tyresö, Stockholm och på plats hos kunden. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid hjärtstopp och omhänderta en medvetslös person.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslös person
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Utföra första hjälpen vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förutsättning att kunna och våga agera vid olycka.

Teori varvat med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med D-HLR och/eller brandskydd.

Mål

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddning och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Omfattning: Teoretisk och praktisk kurs

Deltagare: Max 10 personer

Frågor & svar

Vad är en HLR-utbildning?

Under en HLR-utbildning får deltagaren kunskap om att skapa tid för ambulans att nå patienten. Vid ett hjärtstopp är målet helt enkelt att bli patentens hjärta. Att skapa möjlighet för personen att komma tillbaka till livet. Deltagarna får även lära sig om andra livshotande tillstånd och hur dessa kan avhjälpas med enkla handgrepp.

Varför ska man gå en HLR-utbildning?

Det finns inget krav på att gå en HLR-utbildning, men det handlar om ett löfte om att kunna göra något för personer i sin närhet. Tack vare utbildningen kan man skydda sin familj, nära vänner och kollegor. Om man har oturen att bevittna ett hjärtstopp så är det förmodligen en person i ens närhet som kan drabbas av detta.

Hur länge gäller en HLR-utbildning?

Företag och organisationer har skyldighet att tillse att deras personal får utbildningen enligt AFS 1999:7 krisstöd. Där beskrivs att utbildningen ska ske regelbundet och att den egna verksamheten ska lägga en regelbundenhet som är relevant. En rekommendation är att utbildningen görs en gång per år.

Hur ofta ska man genomgå HLR-utbildning?

Det finns ingen sluttid på HLR. Hur ofta en person ska delta i utbildningen är individuellt. Individen måste ställa sig själv frågan ”Hur ofta behöver jag repetiton?”.

Vad innebär hjärtläge?

Hjärtläge skapar man för en person som upplever starka obehag som trötthet kombinerat med smärta i närområden av bröstet, i armar, käken, ryggen och mage. Personen kan även ha blekt ansikte och kallsvettas. Det uppstår när syresättningen till hjärtat är för dåligt som vid förträngning i kärlen. Hjärtläget ger hjärtat lättare att arbeta så att obehagen minskar. I samband med detta ska man alltid ringa 112.

Hur gör man hjärt- och lungräddning?

Vid ett hjärtstopp, medvetslöshet och när personen inte andas, finns det bara en sak som kan hjälpa - kompressioner! De utförs genom att man trycker ner bröstkorgen 5 cm, mitt på bröstet. Takten ska vara 100 kompressioner per minut. Enligt HLR-rådet ska 30 kompressioner och 2 inblåsningar göra kontinuerligt, tills man blir avlöst av annan person eller ambulanspersonal.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslös person
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Utföra första hjälpen vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förutsättning att kunna och våga agera vid olycka.

Teori varvat med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med D-HLR och/eller brandskydd.

Mål

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddning och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Omfattning: Teoretisk och praktisk kurs

Deltagare: Max 10 personer

Frågor & svar

Vad är en HLR-utbildning?

Under en HLR-utbildning får deltagaren kunskap om att skapa tid för ambulans att nå patienten. Vid ett hjärtstopp är målet helt enkelt att bli patentens hjärta. Att skapa möjlighet för personen att komma tillbaka till livet. Deltagarna får även lära sig om andra livshotande tillstånd och hur dessa kan avhjälpas med enkla handgrepp.

Varför ska man gå en HLR-utbildning?

Det finns inget krav på att gå en HLR-utbildning, men det handlar om ett löfte om att kunna göra något för personer i sin närhet. Tack vare utbildningen kan man skydda sin familj, nära vänner och kollegor. Om man har oturen att bevittna ett hjärtstopp så är det förmodligen en person i ens närhet som kan drabbas av detta.

Hur länge gäller en HLR-utbildning?

Företag och organisationer har skyldighet att tillse att deras personal får utbildningen enligt AFS 1999:7 krisstöd. Där beskrivs att utbildningen ska ske regelbundet och att den egna verksamheten ska lägga en regelbundenhet som är relevant. En rekommendation är att utbildningen görs en gång per år.

Hur ofta ska man genomgå HLR-utbildning?

Det finns ingen sluttid på HLR. Hur ofta en person ska delta i utbildningen är individuellt. Individen måste ställa sig själv frågan ”Hur ofta behöver jag repetiton?”.

Vad innebär hjärtläge?

Hjärtläge skapar man för en person som upplever starka obehag som trötthet kombinerat med smärta i närområden av bröstet, i armar, käken, ryggen och mage. Personen kan även ha blekt ansikte och kallsvettas. Det uppstår när syresättningen till hjärtat är för dåligt som vid förträngning i kärlen. Hjärtläget ger hjärtat lättare att arbeta så att obehagen minskar. I samband med detta ska man alltid ringa 112.

Hur gör man hjärt- och lungräddning?

Vid ett hjärtstopp, medvetslöshet och när personen inte andas, finns det bara en sak som kan hjälpa - kompressioner! De utförs genom att man trycker ner bröstkorgen 5 cm, mitt på bröstet. Takten ska vara 100 kompressioner per minut. Enligt HLR-rådet ska 30 kompressioner och 2 inblåsningar göra kontinuerligt, tills man blir avlöst av annan person eller ambulanspersonal.

Relaterat