Grundläggande Brandskydd

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och privatpersoner. Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Eldflammor framför korridor.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Risker
 • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar (gäller ej vid digital utbildning)
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri samt vård och vänder sig till alla anställda på ett företag eller i annan organisation.

Utbildningen arrangeras både fysiskt och digitalt. I våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i kundens lokaler, består den normalt av en teoretisk del samt en praktisk del med släckövning (gäller ej digitalt).

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Risker på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i, samt ha förståelse för:
  - att bedöma risker för brand
  - att efterleva företagets säkerhetsregler
  - att vid larm alltid utrymma lokalen
  - att handha brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
Kursinformation

Kursinformation

Tid: Kundanpassad ca 3 timmar beroende på detaljutformning

Plats: Digitalt (valfri plats), i Dafos egna lokaler på Vindkraftsvägen 8 i Tyresö eller i kundens egna lokaler.

Omfattning: Teoretisk och praktisk (gäller ej digitalt) kurs 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Risker
 • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar (gäller ej vid digital utbildning)
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri samt vård och vänder sig till alla anställda på ett företag eller i annan organisation.

Utbildningen arrangeras både fysiskt och digitalt. I våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i kundens lokaler, består den normalt av en teoretisk del samt en praktisk del med släckövning (gäller ej digitalt).

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Risker på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i, samt ha förståelse för:
  - att bedöma risker för brand
  - att efterleva företagets säkerhetsregler
  - att vid larm alltid utrymma lokalen
  - att handha brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
Kursinformation

Kursinformation

Tid: Kundanpassad ca 3 timmar beroende på detaljutformning

Plats: Digitalt (valfri plats), i Dafos egna lokaler på Vindkraftsvägen 8 i Tyresö eller i kundens egna lokaler.

Omfattning: Teoretisk och praktisk (gäller ej digitalt) kurs 

Relaterat