Grundläggande Brandskydd

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och privatpersoner. Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Eldflammor framför korridor.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Risker
 • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar (gäller ej vid digital utbildning)

Vi erbjuder även utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri samt vård och vänder sig till alla anställda på ett företag eller i annan organisation.

Utbildningen arrangeras både fysiskt och digitalt. I våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i kundens lokaler, består den normalt av en teoretisk del samt en praktisk del med släckövning (gäller ej digitalt).

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Risker på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i, samt ha förståelse för:
  - att bedöma risker för brand
  - att efterleva företagets säkerhetsregler
  - att vid larm alltid utrymma lokalen
  - att handha brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
Kursinformation

Kursinformation

Tid: Kundanpassad ca 3 timmar beroende på detaljutformning

Plats: Digitalt (valfri plats), i Dafos egna lokaler på Vindkraftsvägen 8 i Tyresö eller i kundens egna lokaler.

Omfattning: Teoretisk och praktisk (gäller ej digitalt) kurs 

Pris:
Kurs i Dafos lokaler 2 750 kr per deltagare
Kurs digitalt 2 500 kr per deltagare

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Risker
 • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar (gäller ej vid digital utbildning)

Vi erbjuder även utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri samt vård och vänder sig till alla anställda på ett företag eller i annan organisation.

Utbildningen arrangeras både fysiskt och digitalt. I våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i kundens lokaler, består den normalt av en teoretisk del samt en praktisk del med släckövning (gäller ej digitalt).

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Risker på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i, samt ha förståelse för:
  - att bedöma risker för brand
  - att efterleva företagets säkerhetsregler
  - att vid larm alltid utrymma lokalen
  - att handha brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
Kursinformation

Kursinformation

Tid: Kundanpassad ca 3 timmar beroende på detaljutformning

Plats: Digitalt (valfri plats), i Dafos egna lokaler på Vindkraftsvägen 8 i Tyresö eller i kundens egna lokaler.

Omfattning: Teoretisk och praktisk (gäller ej digitalt) kurs 

Pris:
Kurs i Dafos lokaler 2 750 kr per deltagare
Kurs digitalt 2 500 kr per deltagare

Relaterat