Första Hjälpen och HLR utbildningar

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna. Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med hjärtstartare och brandskydd.