HLR Barn

HLR på barn, utförs på övningsdocka.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslöst barn
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Agerande vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Agerande vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare

Här kan du läsa mer om vår HLR-utbildning där du får lära dig om hjärt- och lungräddning på vuxna!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen är avsedd för alla som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn 0-18 år. Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar, mor- och farföräldrar, personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpenverksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Mål

Utbildningens mål

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0-18 år. Grundutbildningen är filmbaserad och innehåller HLR-åtgärder när barn satt i halsen.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslöst barn
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Agerande vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Agerande vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare

Här kan du läsa mer om vår HLR-utbildning där du får lära dig om hjärt- och lungräddning på vuxna!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen är avsedd för alla som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn 0-18 år. Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar, mor- och farföräldrar, personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpenverksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Mål

Utbildningens mål

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0-18 år. Grundutbildningen är filmbaserad och innehåller HLR-åtgärder när barn satt i halsen.

Relaterat