HLR med defibrillator

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning. Tidig HLR och defibrillering ökar chansen till överlevnad.

Man ligger medvetslös på golvet. Får kompressioner av en person, medan annan person öppnar hjärtstartare.
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Vikten av tidig defibrillering
 • Användning av en halvautomatisk defibrillator
 • Handlingsplan
 • Situationsanpassad träning
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Säkerhetsaspekter och delegering

Här kan du läsa mer om vår HLR-utbildning där du får lära dig om hjärt- och lungräddning utan hjärtstartare!

 

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning. Tidig HLR och defibrillering ökar chansen till överlevnad.

Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärt-lungräddning följt av defibrillering. Defibrillering innebär att man med en hjärtstartare skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och återställer hjärtats rytm och aktivitet. Med hjärtstartaren lätt tillgänglig kan livräddande behandling påbörjas innan ambulansen anländer till olycksplatsen.

Utbildning riktar sig till personal som har tillgång till en halvautomatisk defibrillator. Företag och platser där defibrillatorer förekommer är offentliga lokaler t ex hotell, simhallar, flygplatser, köpcentra, teatrar etc. Idag anskaffar även företag både stora och små och andra verksamheter defibrillatorer t ex advokat- och revisionsbyråer, större kontor och industrier, privata företag och föreningar samt även privatpersoner.

För att upprätthålla behörigheten att utföra defibrillering rekommenderar vi regelbundna utbildningar, normalt med en årlig repetition. Kursen utformas vid behov som en repetitionsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter utbildningen skall deltagare kunna påbörja behandling av en patient med hjärtstopp genom HLR och med hjälp av en halvautomatisk defibrillator.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler
Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Vikten av tidig defibrillering
 • Användning av en halvautomatisk defibrillator
 • Handlingsplan
 • Situationsanpassad träning
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Säkerhetsaspekter och delegering

Här kan du läsa mer om vår HLR-utbildning där du får lära dig om hjärt- och lungräddning utan hjärtstartare!

 

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning. Tidig HLR och defibrillering ökar chansen till överlevnad.

Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärt-lungräddning följt av defibrillering. Defibrillering innebär att man med en hjärtstartare skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och återställer hjärtats rytm och aktivitet. Med hjärtstartaren lätt tillgänglig kan livräddande behandling påbörjas innan ambulansen anländer till olycksplatsen.

Utbildning riktar sig till personal som har tillgång till en halvautomatisk defibrillator. Företag och platser där defibrillatorer förekommer är offentliga lokaler t ex hotell, simhallar, flygplatser, köpcentra, teatrar etc. Idag anskaffar även företag både stora och små och andra verksamheter defibrillatorer t ex advokat- och revisionsbyråer, större kontor och industrier, privata företag och föreningar samt även privatpersoner.

För att upprätthålla behörigheten att utföra defibrillering rekommenderar vi regelbundna utbildningar, normalt med en årlig repetition. Kursen utformas vid behov som en repetitionsutbildning.

Mål

Utbildningens mål

Efter utbildningen skall deltagare kunna påbörja behandling av en patient med hjärtstopp genom HLR och med hjälp av en halvautomatisk defibrillator.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Relaterat