Första Hjälpen HLR

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslös person
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Utföra första hjälpen vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förutsättning att kunna och våga agera vid olycka.

Teori varvat med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med D-HLR och/eller brandskydd.

Mål

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddning och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Omfattning: Teoretisk och praktisk kurs

Deltagare: Max 10 personer

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Situationsbedömning
 • Omhändertagande av medvetslös person
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Vanliga sjukdomstillstånd/skador
 • Utföra första hjälpen vid hjärtstopp
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förutsättning att kunna och våga agera vid olycka.

Teori varvat med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med D-HLR och/eller brandskydd.

Mål

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddning och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: Halvdag ca 3 timmar

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Omfattning: Teoretisk och praktisk kurs

Deltagare: Max 10 personer

Relaterat