Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Förebyggande brandskydd
 • Lagar, krav och föreskrifter
 • Företagets ansvar
 • Systemuppbyggnad
 • Alternativa skydd
 • Räddningstjänstens organisation
 • Larmlagring
 • Anläggningsskötarens roll
 • Skötsel och underhåll
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Onödiga larm
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Den är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens, SBFs regelverk för utbildning av anläggningsskötare. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom.

 

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroller

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.30

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Förebyggande brandskydd
 • Lagar, krav och föreskrifter
 • Företagets ansvar
 • Systemuppbyggnad
 • Alternativa skydd
 • Räddningstjänstens organisation
 • Larmlagring
 • Anläggningsskötarens roll
 • Skötsel och underhåll
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Onödiga larm
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Den är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens, SBFs regelverk för utbildning av anläggningsskötare. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom.

 

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroller

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.30

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Relaterat