Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

Närbild på person som har skyddsutrustning och som svetsar i blått ljus. Personen utför brandfarliga heta arbeten.

Branschorganisationen SVEBRA är certifierad som konceptägare av Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats enligt SBF 2022:1. Utbildningen är framtagen av SVEBRA tillsammans med andra branschorganisationer.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
 • Riskhantering och konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför “brandfarliga arbeten”. Med brandfarliga arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del på 10 sektioner med praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Kursen är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Heta Arbeten.

Inga förkunskaper eller förberedelser behövs för att få genomgå utbildningen.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap i:

 • att säkerhetsregler finns och att de följs
 • att bedöma risker för person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att kontrollera att tillstånd för Brandfarliga Heta Arbeten utfärdats innan arbete påbörjas
 • att kunna handha befintlig släckutrustning för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på ett korrekt och säkert sätt

Certifikat Brandfarliga Heta Arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga Arbeten”. Deltagaren får både ett fysiskt plastkort och ett digitalt certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år.

Kursinformation

Branschorganisationen SVEBRA är certifierad som konceptägare av Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats enligt SBF 2022:1. Utbildningen är framtagen av SVEBRA tillsammans med andra branschorganisationer.

Kursinformation

Tid: kl 9:00 - 16:30 

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, IFU Arena i Uppsala eller i kundens egna lokaler 

Pris: 3 700 kr per person

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Certifikat, kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
 • Riskhantering och konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför “brandfarliga arbeten”. Med brandfarliga arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del på 10 sektioner med praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Kursen är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Heta Arbeten.

Inga förkunskaper eller förberedelser behövs för att få genomgå utbildningen.

Mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap i:

 • att säkerhetsregler finns och att de följs
 • att bedöma risker för person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att kontrollera att tillstånd för Brandfarliga Heta Arbeten utfärdats innan arbete påbörjas
 • att kunna handha befintlig släckutrustning för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på ett korrekt och säkert sätt

Certifikat Brandfarliga Heta Arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga Arbeten”. Deltagaren får både ett fysiskt plastkort och ett digitalt certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år.

Kursinformation

Branschorganisationen SVEBRA är certifierad som konceptägare av Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats enligt SBF 2022:1. Utbildningen är framtagen av SVEBRA tillsammans med andra branschorganisationer.

Kursinformation

Tid: kl 9:00 - 16:30 

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, IFU Arena i Uppsala eller i kundens egna lokaler 

Pris: 3 700 kr per person

Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Certifikat, kursmateriel samt lunch och fika ingår.

Relaterat

 • Nyhet

SVEBRA första konceptägare för brandfarliga heta arbeten.

Dafo är utbildningsarrangör och erbjuder Brandfarliga heta arbeten med ett helt nytt och modernt utbildningsmaterial.

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Kunskapsbank

Försäkringsbestämmelser

Här har vi sammanfattat riktlinjer, krav och bestämmelser gällande försäkringar till allt från bostäder och bussar till takarbeten och traktorer.

 • Utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

 • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

 • Utbildning

Anläggningsskötare gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.

 • Utbildning

Utrymningsstrateg SVEBRA

För att skydda människor från brand är det viktigt att det finns förutsättningar för säker utrymning. Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger kunskap och förståelse i utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.