Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

Tekniker står på hur och servar en brandsläckare.

Viktig information!

Efter den 1 april 2024 ska alla som anmäler sig till en utbildning först ha genomfört SVEBRAS nya introduktionsutbildning. Deltagaren ska kunna visa upp ett diplom från introduktionsutbildningen till instruktören innan man får gå grundutbildningen.

Läs mer om detta på SVEBRAS hemsida!

Grundläggande utbildning

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en grundläggande utbildning för att erhålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer och är en grundutbildning som omfattar 2 dagar.

 • För att få gå grundkurs ska man ha genomfört SVEBRAS Introduktionsutbildning och kunna visa upp diplom från denna.
 • För att få gå grundkurs ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av att arbeta som brandservicetekniker.
 • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs. 

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Repetitionsutbildning

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en vidare- och repetitionsutbildning för att erhålla eller upprätthålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer.

 • För att få gå repetitionskurs ska man ha minst 3 års heltidserfarenhet som brandservicetekniker.
 • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs.

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Kursinformation

Kursinformation

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen omfattar 2 dagar

Tid: kl 9.00 -17.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

 

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Tid: kl 9.00 -17.00.

Plats: Valfri plats, digital utbildning

Pris: 5 280 kr per deltagare

Grundläggande utbildning

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en grundläggande utbildning för att erhålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer och är en grundutbildning som omfattar 2 dagar.

 • För att få gå grundkurs ska man ha genomfört SVEBRAS Introduktionsutbildning och kunna visa upp diplom från denna.
 • För att få gå grundkurs ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av att arbeta som brandservicetekniker.
 • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs. 

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Repetitionsutbildning

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en vidare- och repetitionsutbildning för att erhålla eller upprätthålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer.

 • För att få gå repetitionskurs ska man ha minst 3 års heltidserfarenhet som brandservicetekniker.
 • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs.

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Kursinformation

Kursinformation

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen omfattar 2 dagar

Tid: kl 9.00 -17.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

 

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Tid: kl 9.00 -17.00.

Plats: Valfri plats, digital utbildning

Pris: 5 280 kr per deltagare

Relaterat

 • Utbildning

Brandservicetekniker

Utbildningen Brandservicetekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Vi erbjuder en grundutbildning som omfattar 2 dagar samt en vidare- och repetitionsutbildning som omfattar 1 dag.

 • Utbildning

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 • Service

Service och underhåll av rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

 • Utbildning

Utrymningsstrateg SVEBRA

För att skydda människor från brand är det viktigt att det finns förutsättningar för säker utrymning. Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger kunskap och förståelse i utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.