Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

Tekniker står på hur och servar en brandsläckare.
Grundläggande utbildning

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en grundläggande utbildning för att erhålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer och är en grundutbildning som omfattar 2 dagar.

  • För att få gå grundkurs ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av att arbeta som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs. 

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Repetitionsutbildning

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en vidare- och repetitionsutbildning för att erhålla eller upprätthålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer.

  • För att få gå repetitionskurs ska man ha minst 3 års heltidserfarenhet som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs.

Kursen sker digitalt

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Kursinformation

Kursinformation

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen omfattar 2 dagar

Tid: kl 9.00 -17.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

 

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Tid: kl 9.00 -17.00.

Plats: Valfri plats, digital utbildning

Pris: 5 280 kr per deltagare

Grundläggande utbildning

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en grundläggande utbildning för att erhålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer och är en grundutbildning som omfattar 2 dagar.

  • För att få gå grundkurs ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av att arbeta som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs. 

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Repetitionsutbildning

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en vidare- och repetitionsutbildning för att erhålla eller upprätthålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer.

  • För att få gå repetitionskurs ska man ha minst 3 års heltidserfarenhet som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs.

Kursen sker digitalt

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra

Kursinformation

Kursinformation

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen omfattar 2 dagar

Tid: kl 9.00 -17.00

Plats: Dafos lokaler, Vindkraftsvägen 8, Tyresö

Pris: 8 800 kr per deltagare

 

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Tid: kl 9.00 -17.00.

Plats: Valfri plats, digital utbildning

Pris: 5 280 kr per deltagare

Relaterat