Utrymningsstrateg SVEBRA

För att skydda människor från brand är det viktigt att det finns förutsättningar för säker utrymning. Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger kunskap och förståelse i utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag. Utbildningen är framtagen för de som arbetar med utrymning till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och kvaliten på företags utrymningsstrategier.

Förkunskapskrav:

Genomläst kurslitteratur, senaste utgåva:

 • Bengt Dahlgrens – Brandskydd i fickformat eller motsvarande
 • AFS 2020:1
 • SS2875
Kursinnehåll

Kursinnehåll

I utbildningen ingår teori med grupparbeten. Deltagaren ska få kunskap om följande:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymningsstrategi
 • Organisation
 • Risker och hinder
 • Lagar, regler och bestämmelser
 • Praktiska övningar
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag. Utbildningen är framtagen för de som arbetar med utrymning till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och kvaliten på företags utrymningsstrategier.

Förkunskapskrav:

Genomläst kurslitteratur, senaste utgåva:

 • Bengt Dahlgrens – Brandskydd i fickformat eller motsvarande
 • AFS 2020:1
 • SS2875
Kursinnehåll

Kursinnehåll

I utbildningen ingår teori med grupparbeten. Deltagaren ska få kunskap om följande:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymningsstrategi
 • Organisation
 • Risker och hinder
 • Lagar, regler och bestämmelser
 • Praktiska övningar

Relaterat

 • Utbildning

Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

 • Utbildning

Utrymningsledare

En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning.

 • Utbildning

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

 • Utbildning

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en branschanpassad och modern utbildning i brandfarliga heta arbeten. Utbildningen vänder sig till personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa typer av arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och ha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

 • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

 • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.