Utrymningsstrateg SVEBRA

För att skydda människor från brand är det viktigt att det finns förutsättningar för säker utrymning. Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger kunskap och förståelse i utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag. Utbildningen är framtagen för de som arbetar med utrymning till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och kvaliten på företags utrymningsstrategier.

Förkunskapskrav:

Genomläst kurslitteratur, senaste utgåva:

 • Bengt Dahlgrens – Brandskydd i fickformat eller motsvarande
 • AFS 2020:1
 • SS2875
Kursinnehåll

Kursinnehåll

I utbildningen ingår teori med grupparbeten. Deltagaren ska få kunskap om följande:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymningsstrategi
 • Organisation
 • Risker och hinder
 • Lagar, regler och bestämmelser
 • Praktiska övningar
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Målgruppen för denna utbildning är SVEBRA-anslutna företag. Utbildningen är framtagen för de som arbetar med utrymning till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och kvaliten på företags utrymningsstrategier.

Förkunskapskrav:

Genomläst kurslitteratur, senaste utgåva:

 • Bengt Dahlgrens – Brandskydd i fickformat eller motsvarande
 • AFS 2020:1
 • SS2875
Kursinnehåll

Kursinnehåll

I utbildningen ingår teori med grupparbeten. Deltagaren ska få kunskap om följande:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymningsstrategi
 • Organisation
 • Risker och hinder
 • Lagar, regler och bestämmelser
 • Praktiska övningar

Relaterat