WES brand- och utrymningslarm

WES är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

WES brand- och utrymningslarm

WES är ett mobilt, trådlöst brandlarmsystem speciellt utvecklat för att skydda byggarbetsplatser och andra tillfälliga installationer.

Systemet gör det möjligt att snabbt och enkelt kommunicera brandlarm och arbetsplatsolyckor i den komplexa miljön som en byggarbetsplats ofta är.

Systembeskrivning

WES-systemet består av olika enheter som sätts samman och anpassas för varje specifik miljö. Det går snabbt att installera och är enkelt att kontinuerligt anpassa efter rådande omständigheter och i föränderliga miljöer. Systemet är EN54 klassat.

Egenskaper och fördelar

Systemet larmar automatiskt vid brand och via manuell knapptryckning även vid olycksfall, då medicinsk assistans behöver tillkallas. WES-systemet drivs med batteri. Det finns alltså ingen kabeldragning att ta hänsyn till när installationsmiljön ändras. Installationen är enkel och snabb.

WES-projekt

Under åren har WES framgångsrikt använts på en mängd byggarbetsplatser och andra temporära installationer såsom flyktingboenden, fältsjukhus m m.

Sedan lanseringen år 2010 har över 30 000 enheter sålts och systemet har blivit en integrerad del av säkerhetsarbetet hos många stora byggföretag.

Vi hjälper dig med WES!

 • Johan Brassart
  Teknisk säljare
  08-409 516 56
  johan.brassart@dafo.se
 • Tony Mattisson
  Backoffice och innesälj
  08-572 303 94
  tony.mattisson@dafo.se

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas